Cursussen

Over Cursussen

Binnenstadservice biedt verschillende mogelijkheden om verder te verdieping in de stedelijke distributie. Naast een cursusmiddag ‘Ritplanning met Binnenstadservice’ (voor vervoerders/verladers) wordt ook een cursusmiddag ‘Binnenstadservice in uw stad’ (voor overheden) op aanvraag georganiseerd. Daarnaast wordt een leergang gegeven ter verdieping in de Binnenstadservice-oplossing.

Leergang Binnenstadservice

Deze leergang biedt de deelnemers een combinatie van nieuwe kennis en inzichten op maatschappelijk ondernemen, stedelijke distributieproblematiek én praktische gereedschappen om met Binnenstadservice aan de slag te kunnen. De doelgroep is lokale initiatiefnemers, nieuwe medewerkers en stichtingbestuurders van Binnenstadservice.

Toelatingseisen

Enthousiasme voor het concept Binnenstadservice en voor maatschappelijk ondernemen! Met elke deelnemer wordt een (evt. telefonisch) intakegesprek gehouden. Op de eerste cursusdag wordt het ondertekenen van een vertrouwelijkheidverklaring verplicht gesteld.