Goederencirkel

Goederencirkel

Nieuwe is de dienstverlening van Binnenstadservice voor bewoners: De Goederencirkel . Deze service combineert het duurzaam thuisbezorgen van (webwinkel)pakketten met het ophalen van waardevol afval dat eigenlijk geen afval is, maar juist weer grondstof voor nieuwe producten. De fietskoerier maakt elke avond een serviceronde door de wijk: de Goederencirkel. De goederen worden in en uit de wijk vervoerd zonder energie te gebruiken, zonder uitstoot en zonder obstakels. Dat biedt de bewoners meer service aan huis terwijl tegelijkertijd de lucht schoner wordt en het verkeer veiliger.

Toekomstbestendig wonen en leven wordt mede mogelijk gemaakt doordat bewoners zelf, vanuit eigen verantwoordelijkheid, zo veel mogelijk initiatieven te nemen die de gezondheid en veiligheid van elk individu en de wijk als geheel bevorderen. Efficiënte en schone Bewonerslogistiek is zo’n initiatief waar bewoners zelf voor kunnen kiezen. Je zou het kunnen typeren als een ‘ontmoeting’ tussen wonen en economie. Bewoners zijn in deze ontmoeting als geen ander in staat om schone en veilige logistiek in de wijk te bewerkstelligen. Bewoners zijn immers klanten van de bedrijven die goederen bezorgen en ze zijn producent van afval dat weer opgehaald moet worden. Bewoners kunnen samen met andere partijen een wijklogistiek bewerkstelligen die schoon, veilig en financieel duurzaam is.

Deze bewonersservice in combinatie met verbeteren van luchtkwaliteit is uniek in Nederland, zelfs in Europa. De Goederencirkel is daarom praktijkvoorbeeld in het Europese LaMiLo project (Last Mile Logistics). Dit project streeft naar een efficiëntere en geïntegreerde logistieke aanpak naar en in alle steden van Noordwest-Europa (NWE). LaMiLo is een INTERREG IVB NWE project en wordt deels gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Print

Leave a comment