Uitvoerder Binnenstadservice Gouda bekend

Bunnik’s Logistics wordt de uitvoerder voor Binnenstadservice Gouda. Dit maakte de Stichting Binnenstadservice Gouda op 7 januari 2011 bekend op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Gouda. De stichting heeft met Bunnnik’s Logistics een intentieverklaring getekend.

(meer…)

Nijmegen winnaar Lean and Green Award 2010

Nijmegen is de eerste gemeente die de Lean and Green Award ontvangt. Tot dit jaar werd de award alleen uitgereikt aan bedrijven. De award geldt als beloning voor de inspanningen en plannen van Nijmegen op het gebied van verduurzaming van het stedelijk vervoer.
(meer…)

Binnenstadservice Rotterdam van start

Winkels zoals o.a. kledingzaken hebben regelmatig beperkte zendingen en de vrachtwagens zijn daarom niet altijd goed gevuld. Binnenstadservice verzamelt deze goederen op een overslagpunt aan de rand van de stad, bundelt de pakketten en rijdt met een duurzame vrachtwagen tot in het centrum.

Schoner en stiller

De Binnenstadservice moet een bijdrage leveren aan een schonere lucht in het centrum van de stad en zorgt voor een afname aan vrachtverkeer in Rotterdam. In Nijmegen, Arnhem, ‘s-Hertogenbosch, Maastricht en Tilburg is het systeem al met succes ingevoerd.
Wouter Blok van Binnenstadservice wil het aantal deelnemende winkels in twee jaar uitbreiden naar tweehonderd. Daarmee zal niet alleen het centrum van Rotterdam worden bevoorraad, maar ook andere delen in de stad.

Europese mobiliteitsweek – Fietsmarkt Nijmegen

Binnenstadservice Nijmegen heeft meegedaan aan de Europese Mobiliteitsweek (12 – 22 september 2010). Die dagen staan in het teken van lopen, fietsen, openbaar vervoer en kritisch autogebruik. Zo kunnen we allen bewust worden van ons mobiliteitsgedrag. (meer…)

Start Binnenstadservice Rotterdam

De lancering maakt deel uit van Rotterdam Gaat Groen! Deze middag staat in het teken van schone mobiliteit. Op de Binnenrotte ter hoogte van de Meent vinden verschillende activiteiten plaats die in het teken staan van duurzame mobiliteit. Zo zijn de allernieuwste schone voertuigen te bewonderen, is er een parcours waar je schone voertuigen kan uitproberen en zijn er spetterende, muzikale optredens.

Wij wensen Binnenstadservice Rotterdam een succesvolle start toe!

Start Binnenstadservice Tilburg

De initiatiefnemers, Etienne Luijten en Wim Hooijen, gaan onder de werknaam ‘Binnenstadservice plus’ (BST) de distributie van standaard, gekoelde en diepgevroren producten verzorgen voor de (binnenstad)winkeliers van Tilburg.
(meer…)

Binnenstadservice Nijmegen lanceert supportersclub op 2e verjaardag

Tijdens de 2e verjaarsborrel van Binnenstadservice Nijmegen lanceerde initiatiefnemer Max Prudon de Supportersvereniging Binnenstadservice. “Allereerst vanwege de band met de winkeliers, de doelgroep waar we deze dienstverlening primair voor opzetten”, aldus Max Prudon. “vergelijk het met de ouderbijdrage aan de basisschool, of het lidmaatschap van de supportersclub van NEC. Betrokkenheid en aanmoediging van de mensen waar we dit werk voor verzetten, vergroot het enthousiasme en stimuleert ons om door te zetten. We hebben nog veel werk te doen. Er rijden nog te veel vrachtwagens met kleine volumes wél de stad in. Tegelijkertijd willen we dit derde jaar van Binnenstadservice Nijmegen kostendekkend exploiteren. Elke financiële ondersteuning helpt. In feite is het een vorm van ‘crowd funding’. Met zijn allen maken we meer mogelijk! Als 200 ‘supporters’ ieder 100 euro lidmaatschapsgeld inbrengen, kunnen we al weer veel extra’s doen! Ieder die lid wil worden van de Supportersvereniging Binnenstadservice kan zich aanmelden via nijmegen@binnenstadservice.nl.
(meer…)

Enthousiasme over Binnenstadservice in Gouda

Winkeliers in de binnenstad van Gouda reageren enthousiast op de mogelijke komst van een Binnenstadservice in de stad. Op dit moment loopt een haalbaarheidsonderzoek om te kunnen beoordelen of Binnenstadservice inderdaad een deel van de goederenvervoerproblematiek in Gouda op kan lossen. De eerste stappen zijn gezet, letterlijk zelfs. Wouter Moekotte van Binnenstadservice Nederland heeft in Gouda enkele dagen doorgebracht in gesprek met vele winkeliers. 25% van hen meldde zich meteen enthousiast als deelnemer. “Een heel goed resultaat, veel spontane reacties van winkeliers, bemoedigend voor het vervolg”.

Een tweede onderdeel van de haalbaarheidsfase betrof het zoeken naar kandidaat-bestuursleden voor de Stichting Binnenstadservice Gouda. Deze stichting wordt verantwoordelijk voor de uitvoering van de services in Gouda. Dankzij de contacten met het Wijkteam binnenstad en de Gemeente Gouda, zijn drie uitstekende kandidaat-bestuursleden gevonden: Gerard van Erk, Mea Hiskes– Willemse en Léon van der Meij. De Stichting Binnenstadservice Gouda kan opgericht worden.De stichting gaat onderdeel vormen van het landelijk netwerk van Binnenstadservices.

Binnenstadservice heeft als doel in Gouda verbetering te brengen op het gebied van bereikbaarheid, luchtkwaliteit en verblijfskwaliteit. Door deel te nemen aan het landelijk netwerk, neemt Gouda ook verantwoordelijkheid voor het landelijk effect van reductie van vrachtwagenbewegingen. Dit landelijke effect wordt voornamelijk gerealiseerd vanwege de uniformiteit en ruime openingstijden van Binnenstadservice. Leveringen aan binnensteden kunnen daardoor plaatsvinden buiten de binnenstad, zonder belemmering van bestaande restricties zoals venstertijden, voertuigeisen of winkeltijden. Aanleverende partijen kunnen hun ritten anders gaan indelen en kunnen op andere tijden gaan rijden (buiten de spits). Om de samenwerking in Nederland vorm te geven, gaat Binnenstadservice Gouda een overeenkomst afsluiten met de landelijke organisatie.

Binnenstadservice gaat de mooie doelen bereiken in Gouda door diensten te leveren op het gebied van goederenvervoer in de binnenstad. Uiteraard zijn er meer organisaties die dit doen, maar wat volstrekt nieuw is, is het feit dat de binnenstadwinkelier zijn afleveradres verlegt naar Binnenstadservice. Dat betekent dat de goederen die de winkelier bestelt bij Binnenstadservice worden ontvangen. De winkelier bepaalt vervolgens wat er met deze goederen moet gebeuren: rechtstreeks bezorgen bij de consument, in opslag nemen of meteen (gebundeld) doorleveren naar de winkel. Concreet komt het er op neer dat de winkelier samen met Binnenstadservice de laatste kilometer van de levering regisseert. Zo wordt de winkelier in plaats van eindpunt, het beginpunt van binnenstaddistributie.

De volgende fase in het haalbaarheidsonderzoek betreft het opstellen van de financiële prognose voor Binnenstadservice Gouda. Aan de hand van deze prognose, in combinatie met de landelijke afspraken, worden partijen uitgenodigd om zich te melden als uitvoerder van de werkzaamheden voor Binnenstadservice in Gouda.

Binnenstadservice Nijmegen bestaat 2 jaar

In Nijmegen hebben Birgit Hendriks en Max Prudon twee jaar geleden een begin gemaakt met duurzame bevoorrading van ondernemingen in de binnenstad. Team Binnenstadservice Nijmegen werd een feit. Het vertrouwen van winkeliers is hierbij van groot belang geweest. Al twee jaar ervaren we bijna dagelijks het bewijs dat Binnenstadservice de goede dienstverlening biedt waar meer en meer winkeliers van genieten.

Het succes blijkt ook uit steeds meer winkeliers die zich aansluiten bij Binnenstadservice en steeds meer steden in Nederland kiezen voor het Binnenstadservice concept. Daarnaast vinden er ook op landelijk niveau verschuivingen plaats in de wereld van logistiek en transport. En hebben andere landen (zoals België en Denemarken) interesse getoond in het concept Binnenstadservice.

Kortom, twee jaar Binnenstadservice is een viering waar we trots op zijn. We gaan voor nog vele jaren duurzame bevoorrading van binnensteden en service voor de winkeliers.

Certificaten 3e leergang uitgereikt

Niemand minder dan Logistiek Manager van het jaar Duco Buijze, directeur Operations bij Lekkerland in Son, reikte op 31 maart jl. de certificaten uit aan de deelnemers van de derde Leergang Binnenstadservice. Weer twaalf cursisten die in diverse steden óf voor de landelijke organisatie de schouders onder de verdere ontwikkeling van Binnenstadservice gaan zetten. Duco Buijze was, naast Raymond Bosch (KplusV), Jan Luijten (Gemeente Nijmegen), Aldo Paula (ondernemer binnenstad) en Peter v.d. Sterre (EVO) jurylid bij de afsluitende presentatie. “Zoals jullie wellicht weten was Binnenstadservice ook onderdeel van mijn presentatie bij de nominatie Logistiek Manager van het jaar. Ik geloof in dit concept, de kwaliteit van de eindpresentaties was hoog. Het is me dus een genoegen de certificaten te mogen uitreiken”, aldus Duco Buijze.

Vier dagen lang zijn de deelnemers geschoold op onderdelen van het concept Binnenstadservice. Cursusleider Jochum Deuten verzorgde de inleiding op maatschappelijk ondernemen. De deelnemers hebben middels het instrument ‘Effectenarena’ het maatschappelijk rendement van Binnenstadservice in kaart gebracht. Ook de ontwikkeling van het landelijk netwerk, het personeelsbeleid, het opzetten van de exploitatie, de verkoopgesprekken, uitleg over het belang van een uniforme huisstijl en de ervaringen van reeds operationele vestigingen kwamen aan de orde. Al met al voor alle deelnemers uitermate leerzaam en zeker ook aangenaam. “Door met elkaar vier dagen in het Studiecentrum Soeterbeeck door te brengen, worden ook de onderlinge relaties versterkt. Tenslotte worden we een soort collega’s van elkaar in Nederland én België”, zo vertelde een van de deelnemers.

Inderdaad, ook Binnenstadservice België nam deel aan de Leergang. De eerste stappen op Europees niveau zijn daarmee gezet. Naast de deelnemer uit België mengden initiatiefnemers uit nieuwe steden zich met huidige medewerkers van bestaande vestigingen. Ook was voor het eerst een deelnemer vanuit een aanleverende partij present, een winkelier/centrummanager én een gedetacheerde ambtenaar. “De gemengde samenstelling van de deelnemers is van enorme meerwaarde voor de verdere ontwikkeling van Binnenstadservice in Nederland en Europa. Samenwerking met alle betrokkenen is en blijft de kern en de kracht van Binnenstadservice. Het is van groot belang dat partijen elkaar kennen en begrijpen. De leefwereld van een winkelier is een andere dan die van de transporteur of de ambtenaar. Voor het beste resultaat is het van belang dat allen betrokken zijn en blijven bij de transitie naar duurzame stedelijke distributie”. Aldus Max Prudon, initiatiefnemer van de eerste vestiging in Nijmegen en nu volop actief in de ontwikkeling in Nederland.