Voorbereid op zero emissie!

Duurzaam Nijmegen: Hoe dragen we daar aan bij?

Nijmegen staat bekend om zijn rijke geschiedenis en bruisende binnenstad, maar ook om zijn vooruitstrevende initiatieven op het gebied van duurzaamheid. Door innovatieve oplossingen te bieden, maken we onze stad schoner, groener en leefbaarder. Maar hoe doen we dat precies? Laten we drie belangrijke manieren belichten waarop jij kan bijdragen aan een duurzaam Nijmegen.

Zero emissie logistiek

Een van de speerpunten van een duurzaam Nijmegen is zero emissie logistiek. Een logistiek proces waarbij geen schadelijke stoffen worden uitgestoten. Binnenstadservice zet in op volledig emissievrije voertuigen voor de bevoorrading van winkels en bedrijven in het centrum van Nijmegen. Dit betekent dat onze elektrische vrachtwagens en fietsen geen schadelijke uitlaatgassen uitstoten, waardoor de luchtkwaliteit verbetert en de CO2-uitstoot vermindert. Onze logistieke hub aan de rand van de stad fungeert als opslagpunt, waar goederen worden gebundeld en met zero emissie voertuigen de stad in worden gebracht. Zo zorgen we ervoor dat de binnenstad niet onnodig wordt belast door vervuilende vrachtwagens.

Lokale voedselvoorziening

Een andere manier waarop bijgedragen kan worden aan een duurzaam Nijmegen is door het bevorderen van lokale voedselvoorziening. Door lokale boeren en producenten te ondersteunen, helpen we de voedselketen te verkorten en de afhankelijkheid van langeafstandstransporten te verminderen. Dit leidt niet alleen tot een lagere CO2-uitstoot, maar ondersteunt ook de lokale economie. Door te kiezen voor lokaal geproduceerde voedingsmiddelen, dragen we bij aan een gezonder milieu en een veerkrachtigere gemeenschap.

Stimuleren van openbaar vervoer

Daarnaast kunnen we meer inzetten op het gebruik van openbaar vervoer. Het verminderen van het aantal auto’s op de weg is essentieel voor het terugdringen van verkeersopstoppingen en luchtvervuiling. Door het aanbieden van oplossingen die aansluiten op openbaar vervoer, maken we het gemakkelijker voor mensen om te kiezen voor duurzame vervoersopties. Dit vermindert niet alleen de uitstoot van broeikasgassen, maar draagt ook bij aan een leefbaarder en toegankelijker stadscentrum.

Bij Binnenstadservice zetten we ons in voor een duurzaam Nijmegen en dragen we ons steentje bij aan de verduurzaming van de wereld. Met onder anderen zero emissie logistiek, het bevorderen van lokale voedselvoorziening en het stimuleren van openbaar vervoer, zetten we ons dagelijks in voor een groenere toekomst. Samen met bewoners, bedrijven en lokale overheden blijven we werken aan innovatieve oplossingen die Nijmegen tot een voorbeeldstad maken op het gebied van duurzaamheid. Wil jij nou ook jouw bijdrage kunnen leveren aan een duurzamer Nijmegen? Klik hier voor ons contactformulier!


Duurzaam Nijmegen: Hoe dragen we daar aan bij?
Schuiven naar boven