Voorbereid op zero emissie!

Binnenstadservice

Binnenstadservice Nijmegen is onderdeel van Goederenhubs Nederland. Binnenstadservice is de ideale partner om voorbereid te zijn op de zero emissie zone in Nijmegen vanaf 2025.Binnenstadservice is een collectief ontvangst- en verzendmagazijn. Dit namens de gezamenlijke winkeliers en andere organisaties die in de (binnen)stad gevestigd zijn. Binnenstadservice handelt namens en is gemachtigd door deze eindontvangers en verzenders. Voor de machtiging sluit Binnenstadservice met elke eindontvanger en/of verzender een contract af. Daardoor is Binnenstadservice collectief eindpunt van aanleveringen en collectief beginpunt van verzendingen. 

Binnenstadservice doet dat in heel Nederland op dezelfde manier omdat we geloven en overtuigd zijn dat de kracht van de samenwerking deze MVO oplossing ook financieel duurzaam maakt. Door landelijk uniform te werken middels een franchisenetwerk kunnen we de diensten van Binnenstadservice landelijk én lokaal aanbieden. Daarmee bereiken we naast een duurzame stedelijke bevoorrading die bereikbaarheid, luchtkwaliteit en verblijfskwaliteit in de stad verbetert ook reductie van vrachtwagenbewegingen op het landelijk wegennet.

De dienstverlening is primair bedoeld voor deelladingen. Volle vrachtwagenladingen met één eindadres als bestemming, kunnen niet efficiënter vervoerd worden dan rechtstreeks. Met deelladingen ligt dat anders: juist door die samen te brengen per eindadres worden voertuig stops en -bewegingen in het stedelijk gebied gereduceerd. Klik hier om ons contactformulier in te vullen. 

Onze dienstverlening

  • Goederenontvangst
  • Goederentransport
  • Goederenopslag
  • Gakketservice
  • Value Added Logistics (VAL = waarde toevoegende logistieke handelingen)
  • ICT voorzieningen
  • goederen afhaalmogelijkheid
  • Ideale partner om voorbereid te zijn op de zero emissie logistieke zone vanaf 2025!

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Het streven is hierbij steeds om een maximale maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. De meest duurzame transportmiddelen worden ingezet, het servicepunt fungeert als ontvangstpunt voor voertuigen die niet voldoen aan de milieunorm (ondersteunt daarmee de milieu zone), de goederen worden gebundeld per straat door geleverd met een schoon voertuig. Met dit streven werkt Binnenstadservice samen met de zero emissie logistieke zone vanaf 2025 mee aan een bereikbare, schone, leefbare binnenstad die daardoor ook economisch beter functioneert.

Geschiedenis

Binnenstadservice.nl is in 2008 in Nijmegen gestart met een nieuwe concept voor binnenstedelijke distributie. Uniek was destijds de aanpak van het verleggen van het ontvangstadres van winkeliers naar een gezamenlijke locatie aan de rand van de stad. Winkeliers kunnen daar tevens gebruik maken van toegevoegde waarde diensten. Het vervoer naar de winkel is schoon met een elektrische fiets of een door CNG of elektrische Google Maps aangedreven distributievrachtwagen. Inmiddels is Binnenstadservice uitgegroeid tot de ideale zero emissie partner. 

Schuiven naar boven