Verladers

Binnenstadservice voor Verladers

Steeds meer winkeliers in binnensteden nemen het initiatief om hun leveringen op een gemeenschappelijk afleveradres buiten de binnenstad te laten bezorgen: bij Binnenstadservice. Een gezamenlijk afleveradres dat in alle steden minimaal 10 uur per etmaal geopend is en dat voor u goed bereikbaar is (geen venstertijden, geen voertuigeisen, geen milieuzone). En wat heel belangrijk is voor u: de medewerkers van Binnenstadservice tekenen namens de winkeliers de vrachtbrief af.

Wellicht is het voor u interessant om te weten welke winkeliers al aangesloten zijn? Of hoe we gezamenlijk kunnen organiseren dat uw afnemers in de binnensteden ook aangesloten worden? Of is het mogelijk incidenteel goederen bij Binnenstadservice af te laten leveren? Neem gerust [link id=’46’] op voor meer informatie vragen die u wellicht heeft.