Binnenstadservice: Slimme winkelbevoorrading

Nieuw in Nieuwegein: Binnenstadservice. Ideaal voor
winkeliers die hun goederen geleverd willen hebben op
het moment dat het hén uitkomt. “Binnenstadservice
bespaart winkeliers ruimte en kosten, is milieuvriendelijk
en draagt bij aan een aantrekkelijk winkelcentrum”,
zegt ondernemer Henk Stekelenburg (57), die
Binnenstadservice in Nieuwegein introduceert.
Stekelenburg is sinds vorig jaar eigenaar van een postkantoor en
printservice aan de Constructieweg op industrieterrein De Wiers. De
ondernemer stapte in het gat dat Post NL liet vallen toen dat bedrijf het
postkantoor aan de Drenthehaven sloot. “Ik had altijd in de autobusiness
gewerkt, maar werd ziek. Toen ik weer beter was, besloot ik voor mezelf
te beginnen. De sluiting van het postkantoor op De Wiers bood me die
kans.”

Het postbedrijf annex printservice van Stekelenburg loopt steeds beter.
Maar de ondernemer is altijd op zoek naar nieuwe kansen. Die vond hij in
Binnenstadservice, een distributieconcept voor goederen dat in Nijmegen
is ontwikkeld. Binnenstadservice komt erop neer dat de bevoorrading van
winkels in een winkelcentrum vanuit één centraal punt buiten het centrum
gebeurt met kleine, schone vrachtauto’s.

Stekelenburg: “Elke winkelier heeft nu zijn eigen bevoorrading. Daardoor
is het in winkelcentra tijdens de blokuren vaak een komen en gaan van
vrachtauto’s. Dat is niet alleen hinderlijk voor het winkelend publiek, maar
ook onnodig kostbaar en milieuvervuilend. Door de distributie in één
hand te leggen, kan het bevoorradingsproces van een heel winkelcentrum
veel soepeler, sneller, schoner en goedkoper verlopen. Niet vijf grote
vrachtauto’s per dag, maar twee of drie keer per week een kleine.”
Bij Binnenstadservice komen alle goederen voor het winkelcentrum op
één punt binnen, op een goed toegankelijke locatie buiten het centrum.
Daar worden ze tijdelijk in het magazijn opgeslagen. De winkeliers kunnen
aangeven wanneer ze hun goederen willen ontvangen en houden zo
meer tijd over voor hun klanten. Bovendien hebben ze minder eigen
opslagruimte nodig, omdat de tijdelijke opslag in het magazijn van
Binnenstadservice gebeurt.

Stekelenburg: “Wij nemen ook de verpakkingsmaterialen mee terug,
waardoor de winkelier meteen van zijn rommel af is. Nu is dat in Cityplaza
misschien nog niet zo’n probleem, omdat er wegens de verbouwing
overal containers staan waarin winkeliers hun restmateriaal gratis kwijt
kunnen. Maar als het centrum straks af is, zal de gemeente zeker kosten
in rekening brengen en gaan handhaven.”
Binnenstadservice is vooral ideaal voor de kleinere winkeliers, meent
Stekelenburg. “De grote winkelbedrijven verzorgen hun eigen transport
wel. Maar juist de kleinere winkeliers worden vaak te bevoorraad door
verschillende transporteurs.” Het systeem heeft zich al bewezen in steden
als Nijmegen, Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Maastricht.
Binnenstadservice is in juni 2013 van start gegaan. De grootste klant van
Stekelenburg is vooralsnog de gemeente, waarvoor Binnenstadservice
onder meer de interne post en folders en brochures verspreidt. Maar de
ondernemer is ervan overtuigd dat steeds meer winkeliers zullen kiezen
voor de voordelen van Binnenstadservice. “Tegen een kleine vergoeding
helpen wij ze in een keer af van al hun distributieproblemen.”

In de spotlights: Roadrunner

Al ruim dertig jaar verzorgt Roadrunner/Kappa Koeriers zendingen die tijdkritisch zijn of waarvan de
opdrachtgever 100% leveringsbetrouwbaarheid verwacht. Daarnaast zijn we inmiddels bijna 5 jaar
actief als stadrand distributie punt. Onder de vlag van Binnenstadservice zijn we ontvangende partij
voor goederen met als eindbestemming het centrum van Rotterdam. Deze goederen brengen wij
gebundeld en met schone voertuigen de stad in. De klanten kunnen hun recyclebare
verpakkingsmaterialen aan ons meegeven, zodat de retourkilometers niet met een leeg voertuig
worden afgelegd.
Wouter Blok van Roadrunner:
“Fantastisch dat Roadrunner de eerste koerier is met de hoogst haalbare score van vijf Ecostars. Een
officiële erkenning dat we ons wagenpark en bedrijfsprocessen op een duurzame manier hebben
ingericht.
Ik vind het vooruitstrevend van de gemeente Rotterdam dat zij een objectieve Europese waardering
hanteert om professionele weggebruikers op duurzaamheid te toetsen. Voor partijen die minder
bekend zijn met de materie is nu in één oogopslag duidelijk welke vervoersorganisatie zich op het
gebied van duurzaamheid onderscheidt met de meeste sterren.
De hoge waardering komt voor ons niet uit de lucht vallen. Anders omgaan met mobiliteit zit in al onze
bedrijfsprocessen verankerd. Bij de samenstelling van ons wagenpark is naast betrouwbaarheid,
vermindering van CO2 uitstoot een belangrijk aanschafcriterium. Het is een bijna Cruyffiaanse
wijsheid dat: “wat je niet uitstoot, je ook niet hoeft te compenseren”.

Via ECOSTARS Nieuwsbrief

Binnenstadservice Nijmegen op weg naar Stadslogistiek Service Centrum

Binnenstadservice Nederland en TNO hebben gezamenlijk de opdracht verworven om de bestaande dienstverlening van Binnenstadservice uit te breiden en effecten daarvan te monitoren. De uitbreiding betreft de doelgroep consumenten én andere wijken in de stad. Om te beginnen in de stad Nijmegen. Met het winnen van deze opdracht wordt in feite de eerste stap gezet op weg naar de realisatie van een Stadslogistiek Service Centrum.

Op 2 december in Wijnfort Lent lichtte Max Prudon de plannen toe: “Onder de noemer Stadslogistiek Service Centrum werken hier in Nijmegen de merken Binnenstadservice en PakketAdres. In een andere stad kan daar ook een ander lokaal servicebedrijf onder vallen. Zij worden daartoe ook nadrukkelijk uitgenodigd”.
Vervolgens zoemde Max Prudon met name in op PakketAdres. Deze nieuwe dienstverlening geeft de webwinkelende consument de regie in handen als het gaat om bezorging van pakketten. Consumenten gaan een abonnement nemen op PakketAdres. Bij het webwinkelen gebruiken ze dan het adres van het collectieve PakketAdres afleverpunt in Nijmegen. Vervolgens kiezen ze hun eigen serviceniveau: Thuis laten bezorgen door de fietskoerier op een gewenst tijdstip, of afhalen bij een loket in de wijk of afhalen uit een pakketkluis (24/7) in de openbare ruimte.
Deze dienstverlening op maat van PakketAdres tovert de eindontvanger om van de marionet die ‘slachtoffer’ is van de touwtjes van de logistieke keten, naar een blije eindklant die zelf de touwtjes in handen heeft.

Het succes van Pakketadres wordt uiteindelijk gemeten door één KPI: een duurzame business case. Duurzaam heeft hier een dubbele betekenis, namelijk een goed financieel rendement én duurzaam in termen van reductie van voertuigkilometers en uitstoot en verhoging van de beladingsgraad. Hierbij worden reële effecten gemonitord voor de volgende indicatoren: bundeling (toename van bundeling het aantal drops per adres), kilometerreductie (vermindering niet-succesvolle leveringen), en vervanging met duurzame voertuigen door inzet van de vrachtfiets.

The Masters met Binnenstadservice aan het werk

Met het plakken van een levensgrote sticker met daarop het logo van The Masters in Wyck heeft wethouder Albert Nuss (PvdA, Duurzaamheid, Mobiliteit en Kenniseconomie) vanmiddag voor het Stadhuis op de Markt in Maastricht de samenwerking tussen Binnenstadservice Maastricht en The Masters officieel wereldkundig gemaakt. The Masters is een vrijwilligersproject dat is bedoeld om jongeren met een vorm van autisme of een handicap aan een baan te helpen. Het bijzondere aan het project is dat het zichzelf bedruipt en dat er geen cent subsidie aan te pas komt.

Alex en Frank van Binnenstadservice Maastricht

Binnenstadservice Maastricht, een distributiesysteem dat een te hoge concentratie vrachtwagens in de straten van de oude binnenstad voorkomt, bestaat ruim drie jaar en maakt een continue groei door. Binnenstadservice is veel actief in Wyck, maar krijgt de laatste tijd ook steeds meer klanten aan de andere kant van de Maas. Onder meer de VVV Maastricht en de VVV Zuid Limburg hebben zich aangesloten.

Als gevolg van de groei moest worden nagedacht over een andere invulling van de bezetting. Deze is gevonden in een samenwerking met The Masters. De jongeren die via het project hun eigenwaarde terugkrijgen, kunnen onder meer worden ingezet bij het bezorgen en afhalen van pakketjes die via de Binnenstadservice op de talrijke adressen in de stad worden afgeleverd.

Enkele jaren geleden maakte Binnenstadservice Maastricht al kennis met The Masters, een initiatief dat streeft naar het vergroten van maatschappelijke betrokkenheid van ‘anders ontwikkelde jongeren en jong volwassenen. Volgens initiatiefneemster Sheila Oroschin worden deze gestimuleerd om te doen wat zij wel kunnen, in plaats van dat ze steeds te horen krijgen dat zee en beperking hebben en om deze reden niet kunnen doen wat zij graag zouden willen.

Omdat ook Binnenstadservice Maastricht kijkt waar kansen liggen voor ondernemers in de stad, en daar ook haar dienstverlening op afstemt, lag een samenwerking met The Masters voor de hand. Het afgelopen anderhalf jaar zijn de mogelijkheden verkend en is gekeken hoe zoveel mogelijk ondernemers bij het project betrokken konen worden, vertelt een enthousiaste Sheila Oroschin, oud-ondernemersvoorzitter in Wyck. ,,Wanneer je denkt in mogelijkheden is het eenvoudiger om samen te werken. The Masters zijn voor Binnenstadservice een mooi voorbeeld van verbinden en het creëren van een samenleving waarin iedereen ertoe doet.”

Bron: dichtbij.nl

Binnenstadservice Rotterdam op groene beurs

Wouter en Frank van Binnenstadservice Rotterdam waren het weekend van 28 en 29 September op de Groene Beurs tijdens de Brandersfeesten in Schiedam.

Overzicht Transportwinst
Afbeelding transportwinst uit de folder

Aan de hand van de tekening uit onze folder konden kinderen in hun eigen woorden vertellen wat de betekenis is van de tekening. Een kleine greep uit de monden van kinderen tussen 8 en 12 jaar:

“Dus minder benzine”, “Dan kan ik lekker doorademen”, “Dat houdt de lucht schoon”, “Dan kunnen mensen rustig winkelen”

Natuurlijk viel er ook wat te winnen voor de kinderen. Nadat ze het ‘raadel’ hadden opgelost, mochten ze met chauffeur Wouter een ritje maken in de elektrische bestelwagen.

Binnenstadservice op Rotterdam Airport

Zojuist weer terug van een geslaagde presentatie van Binnenstadservice
Rotterdam. Frank Serraarens en ik hebben deze presentatie gehouden op
Rotterdam Airport voor ongeveer 30 Zuid-Afrikaanse logistieke
medewerkers. Zij waren hier voor een drie-weekse training om hun
vaardigheden ten aanzien van hun specifieke vakgebieden (van douane tot
havenlogistiek en van supply chain-ontwikkeling tot operations manager
of warehouse supervisor) verder te ontwikkelen. Het verhaal van
Binnenstadservice vond weer weerklank: goederen met bestemming
binnenstad aan de stadsrand ontvangen en deze goederenstroom vervolgens
gebundeld met schone voertuigen in de binnenstad afleveren. Er werden
gerichte vragen gesteld, over voertuigtype’s, aantal stops, kosten en
opbrengsten, effecten voor mens en milieu. > Zeer positief om te merken
dat de filosofie van Binnenstadservice, alweer meer dan drie jaar actief
in Rotterdam, bij steeds meer mensen onder de aandacht komt.

Wouter Blok en Frank Serraarens

Business case Binnenstadservice bevestigd door afstudeeronderzoek

Aanstaande woensdag 3 juli studeert Teun Franssen af aan de Universiteit van Tilburg. Hij mag zich vanaf dat moment Master of Science in Operational Research and Management Science noemen. Teun Franssen heeft onderzoek gedaan naar de effecten van het gebruik van de magazijnen van Binnenstadservice op de operationele planning van verladers en vervoerders. Tevens heeft hij onderzoek gedaan naar de waardering van de dienstverlening van Binnenstadservice bij de detailhandel. Tot slot heeft hij de omzetkansen gerelateerd aan de kostenstructuur van Binnenstadservice vestigingen. Zijn conclusie: Twee omzetlijnen in verhouding tot één kostenlocatie zijn drie ingrediënten voor een prachtige business case. Al in een eerder stadium is door onderzoek van TNO aangetoond, dat Binnenstadservice zorgt voor verduurzaming van stedelijke distributie.

Presentatie van Teun Franssen tijdens de lustrum

Teun Franssen heeft gedurende zijn onderzoek uiteraard ondersteuning gehad van zijn begeleider Goos Kant, maar ook van Binnenstadservice Nederland en het Dinalog Project ‘De Schone Ketting’ (waarbij Ortec als validerende partij van het model van Teun was betrokken). In dit mooie samenspel van verschillende partijen heeft Teun gedegen werk geleverd. Hij mag dan ook met recht trots zijn op het resultaat. Aanstaande woensdag 3 juli om 14.00 uur presenteert hij het resultaat in het Warande gebouw, zaal 103 van de Universiteit van Tilburg. Belangstellenden kunnen een mail sturen naar info@binnenstadservice.nl. Hieronder een korte samenvatting van zijn conclusies.

Omzetlijn verladers en vervoerders

De eerste omzetlijn is de besparing die wordt gerealiseerd doordat leveranciers/vervoerders per stad gebruik gaan maken van een single point of delivery voor al haar in die stad gevestigde klanten. De analyse bij bedrijven laat in alle gevallen tijd- en kilometerbesparing en verhoging van de beladingsgraad zien. De effecten zijn wel zeer bedrijfsafhankelijk. Bijvoorbeeld het effect in reductie van tijd per overgenomen stop varieert van 5 tot 25 minuten.

Het geheel van effecten vormt een stevige indicatie voor reductie van kosten bij verladende partijen en dus omzetkansen voor Binnenstadservice.

Omzetlijn detailhandel

De tweede omzetlijn is de waardering door de detailhandel. De conclusie van Teun Franssen is dat de waarde sterk wordt bepaald door de omstandigheden in en rond de winkel én is voor een belangrijk deel gebaseerd op ontzorging van de ondernemer. In dit onderzoek is vastgesteld dat de ondernemers die onderkennen dat ontzorging helpt in hun bedrijfsvoering, kiezen voor dienstverlening van Binnenstadservice en daar ook een factuur voor willen betalen.

Teun Franssen heeft de beide omzetlijnen geplaatst naast de kosten van een Binnenstadservice vestiging en constateert dat dit resulteert in een gezonde business case.

Het team van Binnenstadservice heeft veel waardering voor het werk van Teun Franssen. Het onafhankelijk aantonen van de waarde van Binnenstadservice voor de diverse stakeholders is buitengewoon relevant. Binnenstadservice gaat graag samen met marktpartijen de onderzoeksresultaten in praktijk brengen. Daarbij blijft het uitgangspunt dat alle stakeholders kunnen en mogen winnen bij deze oplossing.

Meld u aan voor de 9e leergang Binnenstadservice

Op maandag 16 en dinsdag 17 september 2013 gaat de negende leergang Binnenstadservice van start. Alle initiatiefnemers, enthousiaste ambtenaren, vervoerders of andere belangstellenden worden van harte uitgenodigd deel te nemen aan de leergang of aan een onderdeel van het programma.

De leergang geeft u van binnenuit het beste zicht op de kansen en mogelijkheden van Binnenstadservice voor u(w) bedrijf of organisatie en voor het oplossen van de problematiek van de stedelijke distributie in het algemeen

De leergang vindt plaats in Ravenstein. Voor meer informatie en de kosten kunt u contact opnemen met Filiz Atil

filiz.atil@binnenstadservice.nl 024 3607820

Voorlopig programma
– De positie van Binnenstadservice in de keten
– Het verdienmodel van Binnenstadservice
– Het maatschappelijk rendement van Binnenstadservice
– Workshop Effectenkaart Binnenstadservice
– Automatisering (logistiek) bij Binnenstadservice
– Workshop verkoopgesprekken en contracten
– Kwaliteitshandboek en Interne Audit

Binnenstadservice Nederland wint franchise Innovatieprijs 2013

Binnenstadservice is de trotse winnaar van de Franchise Innovatieprijs 2013, uitgereikt door de Nederlandse Franchise Vereniging (NFV).

Op dinsdagavond 28 mei 2013, in de Orangerie van Paleis Soestdijk tijdens de jaarvergadering van de NFV is voor de eerste maal de Franchise Innovatieprijs uitgereikt.
Ten overstaan van ruim 150 aanwezigen heeft Binnenstadservice succesvol haar formule gepresenteerd. Veel waardering is er voor het doorzettingsvermogen en de moderne manier waarop Binnenstadservice haar Business model vorm geeft. Met aandacht voor alle stakeholders kent de formule een moderne bedrijfsvoering, waar de samenwerking met en aandacht voor alle partijen betrokken bij stedelijke distributie haar vruchten afwerpt.

uitreiking
Ruud van Dusschoten, directeur Grootbedrijf en Instellingen van ING Nederland (L) en Max Prudon (R)

Binnenstadservice is door de jaarvergadering verkozen tot de meest innovatieve franchise formule van 2013. De NFV laat met deze prijs zien dat ook voor franchise formules duurzame innovatie gevraagd wordt en Binnenstadservice heeft bewezen hiervoor een oplossing te kunnen bieden.

Met oog voor alle stakeholders, en vooral dankzij de steun en ondernemerschap van haar franchisenemers, heeft Binnenstadservice bewezen dat met moderne bedrijfsvoering er een duurzame oplossing mogelijk is voor stadsdistributie.

Proficiat voor allen die een bijdrage leveren aan dit succes, franchisenemers, detaillisten, vervoerders en verladers!