Opstartfase Binnenstadservice Doetinchem

Binnenstadservice Nederland is momenteel in gesprek met een potentiële franchisenemer voor Binnenstadservice Doetinchem. De lokale ondernemer heeft goed contact met de winkeliersvereniging in Doetinchem. Ook in Doetinchem wordt er voor de locatie de samenwerking gezocht met een lokale sociale werkplaats-organisatie. Deze maand worden de winkeliers bezocht en intentieverklaringen verzameld. Wij hopen u in de volgende nieuwsbrief meer concrete informatie te kunnen geven.

‘Bevoorrading winkelcentra in de knel’

ZOETERMEER – Projectontwikkelaars en gemeenten houden bij de ontwikkeling van nieuwe winkelcentra onvoldoende rekening met de vervoerders die de winkels moeten bevoorraden.

Foto:  ANP

De chauffeurs krijgen te weinig manoeuvreerruimte en te krappe losplaatsen, waardoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Daarvoor heeft verladersorganisatie EVO vrijdag gewaarschuwd.

”De bevoorrading speelt een ondergeschikte rol bij de ontwikkeling van nieuwe winkelcentra; ontwikkelaars hebben geen oog voor de ruimte die vrachtauto’s nodig hebben”, stelt de belangenbehartiger.

De EVO pleit ervoor dat toekomstige gebruikers van de winkels – huurders en beroepsvervoerders – betrokken worden bij de ontwikkeling.

Verkeersveiligheid

”Beroepsvervoerders moeten vaak onnodig veel manoeuvreren in en rondom winkelcentra. Dat is niet bevorderlijk voor de verkeersveiligheid. Ook worden er onnodig extra schadelijke stoffen uitgestoten”, aldus EVO.

Door het gebrek aan manoeuvreerruimte moeten vervoerders vaak kleinere voertuigen inzetten, wat weer tot gevolg heeft dat er vaker gereden moet worden. Daardoor wordt het bedrijfsleven op hogere kosten gejaagd, zegt de organisatie.

Door: ANP

Nieuwsbrief december 2012

City Marketing en Promotie met behulp van Binnenstadservice.

De afgelopen maand heeft Binnenstadservice in twee steden een overeenkomst gesloten met de VVV en City Promotion partijen. Hierdoor is in Dordrecht en Maastricht een belangrijke stap gezet in het vormgeven van een bijdrage aan de lokale uitstraling, een stevige verankering in het lokale netwerk.

In Dordrecht is dit direct bij de opstart gerealiseerd. Een mooie en zichtbare klant direct bij  de aftrap wenst ieder stad zich wel. In Maastricht is dit het resultaat van een contact dat reeds meer dan een jaar bestaat en waar de VVV nu ook de stap gezet heeft. De vele distributie vragen, opslag en mailing kunnen in Maastricht en omgeving kunnen op een goede manier worden aangeboden, mede dankzij de samenwerking met Interne Bedrijfspost.

Samenwerking met deze organisaties is elke stad waar mogelijk aan te raden. Het zorgt voor Binnenstad direct voor een brede zichtbaarheid in de stad. Voor ervaringen met deze organisaties kan contact worden opgenomen met onze vestigingen in Dordrecht en Maastricht.

Pakjesavond in Dordrecht.

Met Pakjesavond in Dordrecht is een aftrap gegeven aan Binnenstadservice Dordrecht. Precies een jaar na het begin van het project Binnenstadservice Dordrecht, dat samen met het centrummanagement Dordrecht, bewoners, gemeente en Eco2city is gestart in November 2011, ziet Binnenstadservice Dordrecht. Aart en Natasja Camijn zijn al fietskoerier “GrootVerzet”al bijna 19 jaar actief in Dordrecht en hebben besloten om franchisenemer te worden van Binnenstadservice.

Pakjesavond is een traditie in Dordrecht waar veel winkeliers op af komen. Tijdens deze bijeenkomst heeft wethouder Piet Sleeking blijk gegeven heel goed te weten wat Binnenstadservice te bieden heeft en er is dan ook aangegeven dat de gemeente Dordrecht ook zelf snel klant zal worden. Dit is het bewijs dat de gemeente ook zelf haar verantwoordelijkheid neemt.

Samen met Centrummanagement, winkeliers verenigingen en gemeente zal Binnenstadservice Dordrecht een gezonde start maken. Met 19 jaar ervaring weten Aart en Natasja precies wat er te koop is in Dordrecht. De bibliotheek “Van A tot Z” heeft zich al gemeld en Entree (VVV) is reeds klant van Binnenstadservice Dordrecht.

We wensen Binnenstadservice Dordrecht veel succes.

V&D

Nadat in Maastricht gedurende ruim een jaar V&D al klant is van Binnenstadservice gaan we nu de samenwerking uitbreiden naar Heerlen en Sittard. Ook deze winkels gaan hun kleine leveringen omleiden naar Binnenstadservice. Dit gebeurt gedurende een jaar op basis van een proef tarief. Daarna gaan we vaststellen wat de waarde precies is voor deze filialen. V&D doorloopt een traag en bedachtzaam proces met Binnenstadservice. We zijn ons aan het bewijzen en op basis van deze ervaringen kunnen we ook de andere filialen in Nederland gaan benaderen. Vanuit het hoofdkantoor wordt deze samenwerking gestimuleerd maar niet opgelegd. Ook voor V&D geldt dat lokaal veroveren het resultaat op moet gaan leveren.

Belangstelling vanuit nieuwe steden.

Vanuit Doetinchem, Heerenveen en Schiedam is interesse getoond voor Binnenstadservice. Ondernemers die geïnteresseerd zijn  om zich aan te sluiten bij het netwerk en overheden die graag deze oplossing in hun stad zijn komen. Tom Huntink is vanuit Nederland intensief bezig om deze interesse om te zetten in daadwerkelijke deelname aan Binnenstadservice. Road Runner koerier in Rotterdam is ook betrokken bij de realisatie van Binnenstadservice Schiedam.

Dit zijn belangrijke ontwikkelingen, waardoor het netwerk steeds sterker wordt en waardevoller voor landelijke verladers en vervoerders.

De Schone Ketting

Op donderdag 29 november is de aftrap gegeven aan De Schone Ketting – een project dat de verladers en vervoerders duidelijk gaat maken, op welke manier zijzelf het beste gebruik kunnen maken van Binnenstadservice. Het project loopt 5 maanden en de resultaten zullen worden gepresenteerd tijdens het 5 jarig bestaan van Binnenstadservice Nederland. Deelnemers aan dit project zijn TNT Fashion Group, Technische Unie, Wim Bosman, Interface, Office Depot, SITA en KBB (Koninklijke Boekverkopers Bond). Alle 7 partijen hebben een distributie opdracht in het stedelijke gebied en zijn binnen dit project op zoek naar de waarde die Binnenstadservice voor hun operatie kan hebben. Het gaat hierbij om zowel bedrijfseconomische waarde als ook maatschappelijke waarde. Al deze organisatie hebben ook duurzaamheiddoelstellingen, die zij mogelijk eenvoudiger kunnen realiseren in samenwerking met Binnenstadservice. Het project wordt in de eerste ronde uitgevoerd met slechts 7 partners, zodat we met deze partners ook kunnen zorgen voor voldoende diepgang en binnen 5 maanden ook concreet resultaten bereiken samen.

Op basis hiervan kunnen we de basis leggen voor een duurzame relatie met deze verladers.

Binnenstadservice Dordrecht van start

Dordrecht heeft een eigen Binnenstadservice. Dit heeft wethouder Piet Sleeking gisterenavond tijdens de jaarlijkse ondernemersbijeenkomst in het Sinterklaashuis bekend gemaakt.

Binnenstadservice Nederland (BSN) is een landelijke, duurzame transportservice voor winkeliers. Binnenstadservice Dordrecht gaat op 1 januari officieel van start, de eerste bedrijven hebben zich al aangemeld als klant.

BSN
BSN heeft als doel om de binnensteden van Nederland beter bereikbaar te maken, een beter serviceniveau te leveren voor ondernemers in de binnenstad en daarmee ook het leefmilieu en het imago van de binnensteden te verbeteren. Inmiddels zijn landelijk al circa duizend detaillisten bij een van de dertien vestigingen van BSN aangesloten. Al deze detaillisten kiezen er voor hun bevoorrading en andere logistieke handelingen duurzaam aan BSN uit te besteden. Binnenstadservice Dordrecht is een franchisenemer van het landelijke Binnenstadservice Nederland (BSN).

Leveranciers lossen hun goederen in één centraal depot aan de Merwedestraat. Daarna worden in één keer alle leveringen van verschillende leveranciers bij de winkelier bezorgd. Hierdoor hoeft de winkelier maar één keer een zending af te handelen. Zo houdt de winkelier meer tijd over voor zijn klanten en het vrachtverkeer in de binnenstad neemt hierdoor af. Binnenstadservice neemt ook direct het plastic en karton mee terug.

Binnenstadservice Dordrecht
Binnenstadservice Dordrecht richt zich op zowel ondernemers als transporteurs. Zij worden beiden geholpen in hun distributiebehoefte door het goederenvervoer te bundelen en extra opslag ruimte te bieden. Franchisenemer Aart Camijn: “Wij denken mee over (tijdelijke) opslag van voorraad, kerstverlichting, inventaris of andere zaken. Ook kunnen we zendingen uit- of overpakken en nemen dan graag de verpakkingsmaterialen weer mee terug zodat ze niet in de winkel in de weg staan. Uiteraard zorgen we dan ook voor de recycling”. Tot de eerste klanten horen landelijke ketens zoals Simon Lévelt en lokale ondernemers als De Inrichterij.

Het college van de gemeente Dordrecht is erg enthousiast over deze nieuwe service.  “Wij zijn toe aan een  duurzame, stedelijke distributie voor de binnenstad van Dordrecht en ik ben blij dat Aart Camijn dit initiatief heeft opgepakt”, aldus Sleeking. Het college wil hiermee de geluids- en trillingshinder verminderen, het leefklimaat in de Binnenstad verbeteren, overlast van onnodig vrachtverkeer in de binnenstad beperken en de luchtkwaliteit verbeteren. Dit initiatief sluit aan bij het collegeprogramma waarbij duurzaamheid en leefbaarheid speerpunten zijn.

Binnenstadservice Maastricht : Ook voor evenementen een duurzame partner

Binnenstadservice Maastricht heeft zich naast dienstverlener voor de vaste ondernemers in de stad, ook ontwikkeld tot steun en toe verlaat voor tijdelijke ondernemers in de binnenstad. In de maand december manifesteert Magisch Maastricht zich in Maastricht. Onderdeel van Magisch Maastricht is de kerstmarkt op ’t Vrijthof. In een periode van minder dan 5 weken vinden al enkele jaren meer dan 750.000 mensen hun weg naar ’t Vrijthof. In een sfeervolle omgeving genieten mensen van oa een prachtige ijsbaan en flaneren langs de vele kraampjes en stalletjes. Inmiddels hebben een aantal standhouders ontdekt hoe ze gebruik kunnen maken van Binnenstadservice. Met haar diverse diensten lost Binnenstadservice ook voor deze tijdelijke ondernemers in de stad steeds meer logistieke problemen op. Opslag en het tijdig aanleveren van de goederen die verhandeld worden is ook voor deze ondernemers van groot belang.

Ook evenementen als deze kerstmarkt, maken van de stad wat zij is voor haar bewoners en bezoekers. Ook daarbij heeft Binnenstadservice toegevoegde waarde die door steeds meer ondernemers wordt ontdekt. Binnenstadservice draagt de stad en warm hart toe en ziet het als een compliment, onderdeel te mogen zijn van de evenementen in de stad.

Gemeente Maastricht ondekt Binnenstadservice

Met ingang van dit najaar, heeft de gemeente Maastricht de stap gezet om Binnenstadservice in haar stad ook in te zetten als dienstverlener voor het verduurzamen van haar eigen bedrijfsprocessen. Al eerder is op bestuurlijk niveau uitgesproken dat Binnenstadservice ook voor de eigen bedrijfsvoering zou moeten worden ingezet. In ieder geval daar waar het waarde toevoegt. Vanaf 1 september is de samenwerking gestart en inmiddels is er besloten om zo’n 4 tal leveranciers centraal aan te laten leveren bij Binnenstadservice. Van daaruit distribueert Binnenstadservice de geleverde goederen op aanwijzing van de gemeente Maastricht, over de 23 verschillende eindadressen.

Een verduurzaming van het distributie verkeer naar de eigen vestigingen, maar ook een bedrijfseconomisch gezonde ontwikkeling, omdat bij toekomstige aanbestedingen een single point of delivery kan worden geboden aan de leveranciers. Zij maken hierdoor minder kosten voor het leveren van de goederen. In het voorjaar van 2013 wordt deze samenwerking geëvalueerd.

Na een aanloop periode is de gemeente Maastricht hier serieus werk van aan het maken. Er zijn twee stagiaires werkzaam bij de gemeente, Sanne Mossel en Patrick Wieferink, die een optimaal gebruik van Binnenstadservice door de gemeente als opdracht hebben meegekregen. De samenwerking werkt prima en is een voorbeeld van moderne bedrijfsvoering binnen de gemeente Maastricht. De komende maanden zal Binnenstadservice Maastricht moeten bewijzen van zichtbaar toegevoegde waarde te zijn voor de gemeente.

Binnenstadservice partner in nieuw europees netwerk service2city.

Hasselt, 26 oktober 2012
CityDepot België, Citylogistik Denemarken en Binnenstadservice Nederland gaan hun krachten bundelen in de nieuwe organisatie Service2City Europe. Dat is het resultaat van de tweedaagse conferentie in Hasselt (24-25 oktober) voor vertegenwoordigers van de distributiesector en overheden uit binnen- en buitenland. De samenwerking voorziet in de uitbouw van een Europees kennisnetwerk dat zich specialiseert in slimme stadsdistributie.
Het Vlaamse CityDepot, Binnenstadservice Nederland en Citylogistik verrichten baanbrekend werk op het vlak van stadsdistributie en de winkelkern versterkende dienstverlening ten behoeve van lokale winkeliers. De drie organisaties ijveren voor grensoverschrijdende operationele samenwerking, die belangrijke schaalvoordelen kan opleveren. Het nieuwe Service2City-netwerk zal worden benut om betere overeenkomsten te sluiten met verladers, afspraken te maken met logistieke dienstverleners die actief zijn over de landsgrenzen heen, een gezamenlijke IT-structuur uit te bouwen en kennisdeling te bevorderen.
CityDepot, Binnenstadservice en Citylogistik zijn gelijkwaardig vertegenwoordigd in Service2City Europe. “We verwachten dat ons netwerk snel uitbreiding zal krijgen,” aldus Duco Buijze. “Ook in Zweden (Stockholm) en Groot-Brittannië (Londen) bestaan initiatieven die passen binnen het Service2city-model en tonen concrete interesse om zich bij ons netwerk aan te sluiten. Actoren die de ontwikkeling van Service2City Europe willen volgen, kunnen deelnemen aan het jaarlijks congres in oktober 2013 (Kopenhagen).”
Voor meer informatie en aanmelden als geïnteresseerde: Tom Huntink, Binnenstadservice Nederland, tom.huntink@binnenstadservice.nl
De ontwikkeling van het Europese netwerk wordt ondersteund door:
Vlnr: Casper Svensson (Citylogistik Denemarken), Marc Schepers (Citydepot België), Max Prudon en Duco Buijze (Binnenstadservice Nederland)

European Urban Freight Distribution Network

Hasselt, 22 oktober 2012

CityDepot en Binnenstadservice Nederland organiseren op 24 en 25 oktober een tweedaagse conferentie in Hasselt waarop vertegenwoordigers van de distributiesector en overheden uit verschillende Europese landen de mogelijkheden van een Europees samenwerkingsverband onderzoeken.  Het resultaat van de conferentie wordt op vrijdag a.s. bekendgemaakt.

CityDepot en Binnenstadservice Nederland verrichten baanbrekend werk op het vlak van stadsdistributie en de winkelkern versterkende dienstverlening ten behoeve van de lokale winkeliers. Beide organisaties doen sinds enige tijd aan knowledge sharing en hopen via het “European Urban Freight Distribution Network” ook andere partijen uit binnen- en buitenland daarbij te betrekken.

Tijdens de “Kick off conference” van het Europees distributienetwerk wordt het operationeel samenwerkingsverband vormgegeven.  Aan het einde van de tweedaagse conferentie kunnen deelnemers zich aansluiten bij dit grensoverschrijdend operationeel samenwerkingsverband.  “We rekenen erop dat we minstens met België en Denemarken tot een concrete samenwerking kunnen komen”, aldus Duco Buijze van Binnenstadservice Nederland. Maar ook de partners uit Zweden en Engeland zijn zeer geïnteresseerd.

Partijen die verdere ontwikkelingen willen volgen, krijgen de mogelijkheid om zich in te schrijven in een netwerk,  dat zal fungeren als broedplaats voor ideeën en platform voor consortia die onderzoek over stedelijke logistiek verrichten op Europees niveau.

Vrijdag a.s. worden de resultaten van de tweedaagse conferentie bekendgemaakt.

Nieuwe structuur Binnenstadservice Nederland

In de eerste zes maanden als directeur van Binnenstadservice Nederland heeft Duco Buijze met veel mensen gesproken en nagedacht over de opdracht die hij bij aanvang meekreeg van de betrokkenen van het eerste uur: Birgit Hendriks en Max Prudon: creëer een financieel – én maatschappelijk duurzaam zelfstandig franchisenetwerk Binnenstadservice dat zichzelf zonder subsidies verder ontwikkelt. Zijn bevindingen heeft hij nu opgesteld en besproken met alle franchisenemers.

“Inhoudelijk staat het concept Binnenstadservice als een huis. Het netwerk van vestigingen groeit. De keuze om los te komen van de Stichting Eco2city en een commerciële franchisestructuur te bouwen is een uitstekende keuze gebleken. Ik heb ervaren dat die keuze vertrouwen wekt in de markt. Het beeld dat Binnenstadservice eeuwig aan de subsidiestroom blijft kleven is daarmee weggewerkt” aldus Duco Buijze. “Ook wordt Binnenstadservice voor veel onderzoeksprojecten uitgenodigd als participant omdat we het schoolvoorbeeld zijn van duurzame binnenstedelijke distributie. En op Europees niveau initiëren wij een samenwerkingsverband dat ons concept in verschillende landen mogelijk gaat maken. Mijn enthousiasme voor Binnenstadservice wordt daarmee dagelijks gevoed en blijft onverminderd groot”.

“Bij mijn aantreden heb ik het ontwikkelen van Binnenstadservice al getypeerd als ” slow food”: Het duurt wel wat lang maar het resultaat is des te beter. Met name het ontwikkelen van een aantrekkelijk marktvolume vraagt tijd. Dat dit uiteindelijk voldoende resultaat gaat opleveren staat voor mij niet ter discussie. Maar we hebben uithoudingsvermogen nodig”.

Duco Buijze heeft regelmatig de rol van de vestigingen onderstreept, de kracht van Binnenstadservice ligt in de basis. Dáár moet eerst het geld verdiend worden. Daar hoort dus niet een forse franchisefee bij. Dat betekent dat de kosten van de centrale organisatie laag moeten zijn en we met een klein, flexibel, landelijk team moeten werken. Bij de vele franchisenemers en andere betrokkenen zit een rijkdom aan deskundigheid, daar kunnen we gezamenlijk nog veel meer gebruik van maken. Het voorstel van Duco Buijze aan de hele organisatie is daarom om in een netwerkstructuur verder te werken onder het motto: Lean qua kosten, rijk aan inhoud!

Ook Duco zelf zal, naast een andere uitdaging in de logistieke wereld op deze manier in de netwerkstructuur zijn tijd en energie aan Binnenstadservice besteden. Het is nu van groot belang om financieel uithoudingsvermogen te creëren om de periode van ‘slow food’ te passeren. De komende tijd zal de netwerkorganisatie nader worden vormgegeven waarna meer informatie hierover gegeven zal worden.

Duco Buijze: “Uiteraard kan deze stap ook als consequentie hebben dat ‘de buitenwereld’ deze verandering niet geheel zal begrijpen of deze stap zal beschouwen als een negatief signaal over de kansen van Binnenstadservice voor de toekomst. Daar laten we ons niets aan gelegen liggen. Mij is gebleken dat de vele dragers van Binnenstadservice de kracht van deze beweging herkennen. En vanuit die kracht maken we samen deze duurzame wending”.

Leergang oktober 2012

Op 8 en 9 oktober 2012 werd al weer de achtste Leergang van Binnenstadservice Nederland
gehouden. De leergang die voor iedereen open staat die interesse heeft in het werk van  Binnenstadservice werd wederom gehouden in het Studiecentrum  Soeterbeeck in Ravenstein.

De 8 cursisten hebben in de twee dagen zich kunnen verdiepen in de visie en aanpak van Binnenstadservice en er was ook voldoende ruimte voor over en weer uitwisseling van ervaringen en  ideeën. De introductie van het nieuwe informatiesysteem dat landelijk gebruikt gaat worden werd verzorgd door Markus Travaille van Webdesigning uit Nijmegen.
Hoe de diensten van Binnenstadservice aan de winkeliers in binnensteden aan te prijzen werd op een energieke en stimulerende manier uitgelegd door Frank Serraarens. Frank is naast bestuurslid van de Stichting Binnenstad Rotterdam ook actief als zelfstanding werkend trainer en coach.

De cursisten kregen aan het einde van de tweede dag hun certificaat van deelname uitgereikt. Daarna werd de bijeenkomst afgesloten met de feestelijke ondertekening van het franchisecontract tussen Binnenstadservice Nederland en Frans Zwarthoed. Frans gaat vanaf 1 november onder de naam Binnenstadservice Heerlen het gebied dat valt onder Parkstad Limburg bedienen. Wij kijken met veel plezier terug op deze twee dagen en wensen Frans heel veel succes!

De volgende leergang van Binnenstadservice Nederland vindt plaats op maandag 10 en dinsdag 11 juni 2013. Voor informatie en aanmeldingen kunt u contact opnemen met Tom Huntink – 024 3607820 of tom.huntink@binnenstadservice.nl