Leergang oktober 2012

Op 8 en 9 oktober 2012 werd al weer de achtste Leergang van Binnenstadservice Nederland
gehouden. De leergang die voor iedereen open staat die interesse heeft in het werk van  Binnenstadservice werd wederom gehouden in het Studiecentrum  Soeterbeeck in Ravenstein.

De 8 cursisten hebben in de twee dagen zich kunnen verdiepen in de visie en aanpak van Binnenstadservice en er was ook voldoende ruimte voor over en weer uitwisseling van ervaringen en  ideeën. De introductie van het nieuwe informatiesysteem dat landelijk gebruikt gaat worden werd verzorgd door Markus Travaille van Webdesigning uit Nijmegen.
Hoe de diensten van Binnenstadservice aan de winkeliers in binnensteden aan te prijzen werd op een energieke en stimulerende manier uitgelegd door Frank Serraarens. Frank is naast bestuurslid van de Stichting Binnenstad Rotterdam ook actief als zelfstanding werkend trainer en coach.

De cursisten kregen aan het einde van de tweede dag hun certificaat van deelname uitgereikt. Daarna werd de bijeenkomst afgesloten met de feestelijke ondertekening van het franchisecontract tussen Binnenstadservice Nederland en Frans Zwarthoed. Frans gaat vanaf 1 november onder de naam Binnenstadservice Heerlen het gebied dat valt onder Parkstad Limburg bedienen. Wij kijken met veel plezier terug op deze twee dagen en wensen Frans heel veel succes!

De volgende leergang van Binnenstadservice Nederland vindt plaats op maandag 10 en dinsdag 11 juni 2013. Voor informatie en aanmeldingen kunt u contact opnemen met Tom Huntink – 024 3607820 of tom.huntink@binnenstadservice.nl

Binnenstadservice Nieuwegein

In het vierde kwartaal wordt de laatste hand gelegd aan de opstart van Binnenstadservice Nieuwegein.

Nieuwegein is een voorbeeld van een stad met een nieuw centrum, waar geen sprake is van smalle straatjes en een oude infrastructuur. Toch is ook voor een modern centrum stadsdistributie volgens de methode van Binnenstadservice van toegevoegde waarde. Ook daar draagt Binnenstadservice bij tot de leefbaarheid in het centrum. Ook daar worden de bedrijfseconomische voordelen van Binnenstadservice gezien.

Samen met de gemeente Nieuwegein, zelf een groot gebruiker in het centrum, en Corio Vastgoed is de afgelopen maanden gewerkt aan de realisatie van Binnenstadservice Nieuwegein. De gemeente heeft belang bij het maatschappelijke effect van Binnenstadservice voor de openbare ruimte én heeft ook zelf baat bij het inzetten van Binnenstadservice voor haar eigen bedrijfsvoering. Corio Vastgoed zet het product Binnenstadservice is als onderdeel van haar service aan haar huurders. Het ontlasten van de ondernemers door middel van optimale logistiek rond het winkelpand kan op deze manier collectief worden aangeboden aan de huurders van de winkel units.

Na een oproep in het lokale netwerk, zijn we nu in gesprek met een kandidaat franchisenemer die geïnteresseerd is om Binnenstadservice te koppelen aan zijn overige bedrijfsactiviteiten. Dit is op dit moment de beste manier om met een nieuwe vestiging van start te gaan.

De komende weken zal de werkgroep in Nieuwegein de laatste stappen zetten naar de realisatie van Binnenstadservice. We gaan een fase in waarin Binnenstadservice Nieuwegein vaste grond onder voeten zal krijgen en haar waarde voor alle gebruikers van het vernieuwde centrum van Nieuwegein zal bewijzen. Vanaf het opstarten van de werkgroep hebben alle belanghebbenden meegedacht en meegewerkt aan de realisatie. De verwachting is dat uiterlijk 1 januari 2013 Binnenstadservice Nieuwegein van start gaat.

Werkgroep Binnenstadservice Nieuwegein zoekt franchisenemer

De werkgroep Binnenstadservice Nieuwegein is op zoek naar een maatschappelijk betrokken, betrouwbare ondernemer die in deze stad uitvoering gaat geven aan de werkzaamheden van Binnenstadservice.

Heeft u interesse?

Onder de button ‘franchisenemer’ vindt u meer informatie over wat Binnenstadservice van u verwacht en u te bieden heeft. Voor vragen en/of aanmeldingen kunt u tot uiterlijk 17 september contact opnemen via nieuwegein@binnenstadservice.nl of bellen met Willie van Dam, 030 6071358

Nooit meer voor een kleine levering de binnenstad in

Goos Kant (1967) is sinds 2005 hoogleraar “Logistieke Optimalisatie” bij de Faculteit Econometrie & Operations Research van de Universiteit van Tilburg.

Uitdagingen zijn er volop in de binnenstad: hoe kan de winkelier overleven of juist nieuwe kansen creëren met e-commerce? En hoe kan de bevoorradingslogistiek steeds slimmer worden? Het is relatief duur en vooral ook steeds lastiger met de winkelende klanten en omwonenden. Stapje bij stapje maken we ook in Nederland voortgang, zonder draconische maatregelen zoals de ‘congestion charge’ in UK of de verboden in Duitsland.

001_logistiek-image-1057572.jpeg

Doelstelling van het Dinalog-project ‘4C4D stedelijke distributie’ is: over 3 jaar gaat niemand meer voor één kleine levering de binnenstad in! Niet omdat het niet mag, maar omdat iedereen snapt dat dit dom is.
Voorkomen
Eerste wijze is natuurlijk het voorkomen van inefficiënte leveringen. Dit begint al het beïnvloeden van de winkelier in het bestelgedrag. Als de vervoerder toch al elke dag in de binnenstad komt voor andere klanten is er niets aan de hand, maar dit is bij specifieke productgroepen of bij eigen vervoer lang niet altijd zo. Een simpele stap is om dit bespreekbaar te maken tussen de partijen en de winst van het schuiven met leverdagen eerlijk te verdelen. Daarbij hoort natuurlijk slim voorspellen en bestellen, want de service richting de klant moet gewaarborgd blijven. Hoe erg is het trouwens als een nalevering niet binnen 24 uur gerealiseerd kan worden? Kortom, allemaal vragen die een rol spelen bij ons onderzoek ‘one stop drop’.
Genezen
De volgende stap is het genezen: de vervoerder moet snappen dat voor één kleine levering de binnenstad ingaan inefficiënt is. Iedereen kan uitrekenen dat de kosten voor deze specifieke levering nooit opwegen tegen het tarief wat hij ervoor krijgt. Er spelen dus andere emoties om het toch zelf te willen doen, meestal is dit service of concurrentiegevoeligheid. Service houdt in dat je voor je opdrachtgever het overal aflevert, dus waarom ook niet in de binnenstad? Het kan ook zodanig specifiek zijn dat het niet uitbesteedbaar is. Het uitbesteden is vaak extra gedoe, nog los van de handlingkosten, waarbij je ook niet direct inzicht hebt in de aflevering en het contact met de ontvanger mist. Het wordt nog enger als deze afleverpartij naast de ‘last mile’ ook de ‘andere miles’ zou kunnen organiseren. Je afleverpartner zou een concurrent kunnen worden. Wat hier dus nodig is zijn eerlijke winstverdelingen, laagdrempeligheid van aanbieders en heldere positioneringen van de vervoerders. Iedereen moet begrijpen dat je met ‘klanten afpakken’ gelijk in je eigen voet schiet.
En nu?
Stedelijke distributie is van de politieke agenda verdwenen en er is geen landelijke ambassadeur stedelijke distributie meer. Maar dit weerhoudt ons niet om bottom-up slagen voorwaarts te maken. In ons Dinalog-project hebben we de mooie mix van onderzoek op de genoemde gebieden met bijbehorende verdienmodellen, gecombineerd met de bedrijven die durven en initiatieven nemen. Als we met elkaar stappen zetten op transparantie, laagdrempeligheid, bepalen van voordelen en eerlijke verdeling en de positionering, dan kunnen we met stimuleren van de bewustwording de doelstelling realiseren. En lachen we allemaal over een paar jaar over het getob van iemand, die toch nog probeert één simpel pakje in de binnenstad af te leveren.

European Urban Freight Distribution Network

Binnenstadservice Netherlands and City Depot Belgium proudly announce the Kick off conference ‘European Urban Freight Distribution Network’ , October 24 and 25 in Hasselt,Belgium.

In this two-day conference, we’ll work towards the Kick-off of a partnership for sustainable operational distribution in Europe. Distribution on the same footing as Binnenstadservice and CityDepot. At the same time a European Knowledge Platform will be launched making sure that the distribution organisations in European cities feel surrounded by experience and expertise right from the beginning. This conference is intended for both distribution companies and their customers (shippers), as well as knowledge workers and local policy makers (governments): all stakeholders when it comes to urban distribution.

Never before distributors in European cities have been linked this way. A network of companies built on uniform principles adds a lot of value for shippers looking for a uniform solution in Europe. You can be there to witness the start.

“Binnenstadservice moet robuust en stabiel worden”

Logistiek minnend Nederland werd onlangs verrast met de benoeming van Duco Buijze (50) tot nieuwe directeur van Binnenstadservice Nederland. De voormalig Logistiek Manager van het Jaar 2009, die tot voor kort werkzaam was bij Lekkerland als Director Operations, vindt de overstap naar BSN passen in zijn carrière-planning. “Ik voelde mij altijd al senang bij het concept Binnenstadservice”, stelt Buijze.

Waarom weg bij Lekkerland?

“Ik heb twaalf jaar met heel veel plezier gewerkt bij Lekkerland. Vanaf 2006, toen ik dankzij een positieverandering, wat meer zichtbaar dan daarvoor werd voor logistiek Nederland heeft dit bedrijf een enorme groei doorgemaakt. Ik kreeg daarnaast ook alle ruimte van Lekkerland om leuke dingen te ontwikkelen. Eind 2011 begon het echter een beetje te borrelen bij mij. Ik werd 50 en ik ging mijzelf daarnaast ook afvragen of het niet tijd werd voor iets anders. Ik had behoefte aan een kleinere organisatie waar ik persoonlijk meer mijn stempel op kon drukken, waar ik iets kon opbouwen en waar meer ruimte was voor ondernemen. Uiteindelijk is dat BSN geworden, een bedrijf waar ik ook goed mee heb samengewerkt in mijn Lekkerland-periode toen ik mij onder andere hard heb gemaakt voor de lancering van BSN in Maastricht.  Bovendien heeft Binnenstadservice er ook toe bijgedragen dat ik in 2009 de titel van Logistiek Manager van het Jaar won. Tijdens mijn eindpresentatie voor de jury heb ik dit bedrijf als lichtend voorbeeld naar voren geschoven als een innovatief duurzaam voorbeeld van een geslaagde samenwerking tussen eenverlader (lees: Lekkerland) en een logistiek dienstverlener op het gebied van stedelijke distributie. Ik heb mij dus eigenlijk van meet af aan senang gevoeld bij het BSN-concept. Toen Max Prudon en Birgit Hendriks (de oprichters van Binnenstadservice Nederland, red.) aangaven dat ze mij er graag bij wilden hebben in de functie van directeur was de deal snel beklonken.”

Wat zijn je ambities?

“Mijn belangrijkste is om de organisatie robuust, slagvaardig en rendabel te maken. Dat kun je alleen realiseren met een groot netwerk met voldoende volume. Dan wordt namelijk Binnenstadservice pas echt interessant voor verladers en transporteurs om er aan deel te nemen. Het is dan ook voor mij zaak om vanuit het hoofdkwartier in Nijmegen een concept neer te leggen waar partijen bijvoorbeeld op franchise basis in de diverse steden in Nederland mee aan de slag kunnen. Het is in dat kader niet verkeerd om te beginnen met een startsubsidie vanuit de lokale of regionale overheid, maar op termijn moet het renderend zijn en dat nogmaals alleen als er genoeg volume is. Voor mij is het dan vooral ook zaak om verladers en vervoerders te overtuigen, wat de duurzame kwaliteit en toegevoegde waarde is van BSN als ze met ons willen samenwerken. Ik denk dat ik daar met mijn bescheiden naam in logistiek Nederland en mijn opgebouwde netwerk met diverse verladers een zinnige bijdrage kan leveren aan de verdere groei van BSN.”

Staan er nieuwe Binnenstadservice-vestigingen op stapel?

“Er zijn op dit moment legio contacten met gemeentes. Vrijwel elke stad is namelijk op zoek naar iets om de stedelijke distributie in betere banen te leiden met minder trucks die dagelijks onnodig de binnensteden in rijden met vaak heel kleine deelladingen of slechts een pakje. Er staat dus het een en ander op het vuur te pruttelen, maar aangezien ik nog maar een week in dienst ben van BSN wil ik mij daar eerst een beter beeld van vormen. Maar heel concreet verwachten we vlak na de zomer de operationele start van Dordrecht en Nieuwegein. Doelstelling is en blijft om het netwerk zo groot mogelijk te maken want dan wordt het ook aantrekkelijk voor verladers om mee te doen aan Binnenstadservice en gezamenlijk te streven naar bundeling van goederenstromen.”

Wat wordt de rol van Max Prudon en Birgit Hendriks?

“Naar buiten toe ben ik vanaf nu het boegbeeld van BSN. Max en Birgit schuiven meer naar de achtergrond als zijnde de bewakers van het gedachtegoed van Binnenstadservice. Max zal zich nadrukkelijker toeleggen op het operationele gedeelte en Birgit zal zich vooral ook blijven bezighouden met het onderhouden van contacten met landelijke en lokale overheden. Bovendien hebben we ook Europese ambities met BSN. Door Europese partners is ons concept inmiddels naar voren geschoven als schoolvoorbeeld van hoe stedelijke distributie duurzaam en milieuvriendelijk georganiseerd kan worden.”

Duco Buijze nieuwe directeur Binnenstadservice Nederland

Tijdens het feest van het vierjarig bestaan stelde Max Prudon de nieuwe directeur Binnenstadservice Nederland voor: Duco Buijze, logistiek manager van 2009, de man die graag werkt volgens het credo ‘alles wat aandacht krijgt groeit’. Trots neemt Duco het woord over “Het is een hele eer om vanaf 1 mei directeur van Binnenstadservice Nederland te worden.  Binnenstadservice is een prachtige duurzame oplossing voor stedelijke bevoorrading. Duurzaamheid is vanzelfsprekend geworden.  Er zijn haast geen bedrijven meer die niet met het thema duurzaamheid aan de slag zijn. Daar wil ik met Binnenstadservice een bijdrage aan leveren. Een bijdrage die meer in zich heeft dan de snelle oppervlakkige acties zoals ik ze wel om me heen zie. Ik ga voor de duurzame duurzaamheid. Om dit te bereiken zal Binnenstadservice ook inzetten op creatieve en vernieuwende samenwerking binnen de logistieke sector”.

“Oplossingen voor stedelijke distributie zijn hard nodig.  Mensen trekken steeds meer naar de steden, ze worden voller en voller. Dat brengt allemaal goederenbewegingen met zich mee. Dat moeten we efficiënt organiseren. Binnenstadservice heeft alles in zich om dit te realiseren. Het concept heeft wél tijd nodig om tot volle wasdom te komen. Vergelijk het met ‘slow food’; het heeft een langere bereidingstijd, maar het smaakt een stuk beter”.

De beide initiatiefnemers van Binnenstadservice, Max Prudon en Birgit Hendriks, zijn heel gelukkig en tevreden met Duco als voorman bij Binnenstadservice: “We gaan een nieuwe fase in met dit bedrijf. We hebben gedurende vier jaar geëxploreerd en ontwikkeld. In de komende jaren is er behoefte aan andere kwaliteiten: het is tijd voor verankering en bedrijfsmatig verder uitbouwen van hetgeen tot op heden is gerealiseerd. We genieten van hetgeen we de afgelopen vier jaar opgebouwd hebben. En we genieten, ook nu weer, van alle mensen die mede met ons de schouders onder deze ontwikkeling gezet hebben. Van de mensen bij de Gemeente Nijmegen die als eerste het lef en vertrouwen getoond hebben om de start te maken, mensen bij de betrokken Ministeries die consistent geloof in deze oplossing hebben, bij de Stichting DOEN en vooral bij de mensen van alle marktpartijen die inmiddels zaken met Binnenstadservice doen.

Transitie naar duurzame stedelijke distributie is mensenwerk. Met Duco Buijze als nieuwe directeur weten we dat die aandacht ook zo gericht blijft. Duco combineert dit talent met gedegen vakkennis en een schat aan ervaringskennis na gewerkt te hebben bij DAF Trucks, adviesbureau Berenschot en de laatste 12 jaar bij Lekkerland Nederland BV.. Met hem aan het stuur gaat Binnenstadservice een schone, leefbare en bereikbare toekomst tegemoet!

Over Binnenstadservice

Binnenstadservice is dé logistieke dienstverlener op het gebied van stedelijke distributie in inmiddels 9 binnensteden. Alle goederenbewegingen van en naar de winkelier worden gebundeld, optimale service en betrouwbaarheid in de uitvoering zijn de kwaliteiten.

Leveranciers kunnen bij Binnenstadservice 10 uur per etmaal lossen zonder voertuigrestricties. Hierdoor kan een forse reductie in tijd en kilometers worden gerealiseerd. Zowel bedrijfseconomisch als uit het oogpunt van duurzaamheid zeer wenselijke ontwikkelingen.

Binnenstadservice optimaliseert met haar dienstverlening de bedrijfsvoering en verduurzaamt tegelijkertijd het transport.

Feest bij Binnenstadservice

Feest bij Binnenstadservice Nederland!

Op 25 april vanaf 19:30 uur viert Binnenstadservice Nederland in ‘s-Hertogenbosch  haar 4-jarig bestaan. Dat feestelijke moment willen we graag markeren en u uitnodigen om dit met ons te vieren.

Binnenstadservice is van het bundelen, dus we bundelen ook die avond het nieuws, het nuttige en het aangename.

Nieuws: het team van Binnenstadservice Nederland wordt vanaf 1 mei versterkt  met een nieuwe directeur voor het operationele netwerk van Binnenstadservice. Wij stellen hem (ja, het is een hem) graag op 25 april aan u voor.

Nuttig: met u in gesprek gaan aan de ‘Thematafels voor de Toekomst’. Onder begeleiding van tafeldames en – heren gaat u werken aan een verjaarscadeau voor de nieuwe directeur van Binnenstadservice. Hoe? In ieder geval aan de hand van een thema naar uw keuze (detailhandel, verladers, onderwijs, onderzoek, transporteurs, lokale overheid, (sociale)arbeidsvoorziening, milieu, maatschappelijk rendement of voertuigtechniek).

Aangenaam: een borrel drinken op dit feestelijke moment en met elkaar doorpraten over de toekomst!

Programma:
19.30 uur inloop gasten, koffie/thee
19.45 uur welkom door Max Prudon en Birgit Hendriks, aansluitend overdracht bedrijfsleiding Binnenstadservice Nederland aan de nieuwe directeur
20.00 uur start Thematafels voor de Toekomst
21.00 uur aanbieden verjaarscadeaus
21.30 uur afsluitende borrel

Vriendelijke groet,
Team Binnenstadservice Nederland

Birgit Hendriks, Max Prudon, Ingeborg Schrouff en Tom Huntink

Locatie 25 april

Stadshotel Jeroen
Jeroen Boschplein 6
5211 ML ‘s-Hertogenbosch
Tel: + 31 (0)73-6103556

Aanmelden bijeenkomst 25 april

Wilt u zo vriendelijke zijn om u voor deze bijeenkomst  aan te melden en daarbij uw favoriete thema te vermelden. U mag natuurlijk ook een nieuwe onderwerp aandragen en zelf tafeldame of tafelheer worden. Dit kunt u doorgeven aan Tom Huntink – tom.huntink@binnenstadservice.nl of via telefoonnummer 024 360 78 20.

Cursisten positief over Leergang Binnenstadservice!

Cursisten positief over Leergang Binnenstadservice!

Halverwege januari 2012 hebben weer 10 deelnemers de Leergang Binnenstadservice gevolgd. De teruggestuurde evaluatieformulieren laten een zeer positieve beoordeling van de leergang zien. De afwisseling tussen theorie en praktijk, het gastcollege, de inzichten in maatschappelijk en financieel rendement worden door de deelnemers hoog gewaardeerd. Maar zeker ook de ambiance van de leeromgeving en de hoeveelheid tijd tussen de programma onderdelen dragen bij aan de hoge waardering. “Het is van grote meerwaarde om tussendoor ervaringen en ideeën uit te kunnen wisselen met andere deelnemers”, aldus een van de cursisten.

De groep van 10 deelnemers was een mooie omvang én een mooie mix van nieuwe medewerkers in ‘opstart’steden en nieuwe medewerkers in operationele steden. Beide dragen zeker ook bij aan de intensieve interactie.

Ook voor het team van Binnenstadservice Nederland en voor de inleiders is zo’n leergang elke keer weer een mooie ervaring. Allereerst omdat elke leergang weer de verdere groei van Binnenstadservice toont, maar ook vanwege de kennismaking met nieuwe leuke collega’s die ergens in het land met Binnenstadservice aan de slag gaan.

“Gezelligheid en goede sfeer zijn ook heel wezenlijk voor de ontwikkeling. We werken allemaal hard en dan is genieten van het moment heerlijk”. In die sfeer zijn dan ook na afloop de certificaten uitgereikt en is het glas geheven!

De volgende tweedaagse leergang vindt plaats op 18 en 19 juni 2012. Daarna weer op 8 en 9 oktober 2012. Inschrijven is nu al mogelijk via info@binnenstadservice.nl

11-11, Wat doe je zelf?

Binnenstadservice weet het antwoord wel: in heel Nederland gaan teams van Binnenstadservice de winkelstraten in om nog meer winkeliers te overtuigen hun goederenbeweging ook duurzamer te maken.

Wij nodigen u van harte uit om in een van de steden mee te doen. Kies een stad die dicht bij u is, dan hoeft u niet zo ver te reizen. Dan doet u meteen zelf ook duurzaam!

Amsterdam
Binnenstadservice presenteert zich, samen met partner Mokum Mariteam, bij ‘Catch of the day’, Duurzame wismarkt, borrel vanaf 17.00 uur op de Nieuwmarkt. Welkom!

Arnhem
Duurzame acties in de hele binnenstad, Binnenstadservice is, samen met wethouder Margreet van Gastel, tussen 14 en 15 uur actief in de Bakkerstraat. Deze actie is geïnitieeerd vanuit ‘Duurzame winkelstraat’.
De hele middag van harte welkom bij Domino X voor meer toelichting op het project ‘Duurzame Winkelstraat’

Beuningen
Om 9.30 uur staat de koffie klaar op het gemeentehuis van Beuningen aan de Van Heemstraweg. Van daaruit wandelen we naar het Wilhelminaplein. Wethouder Piet de Klein markeert om 10 uur de start van de winkeliers wervingsactie.  Binnenstadservice Beuningen gaat gebruik maken van het magazijn van Binnenstadservice Nijmegen.

Gouda
Binnenstadservice Gouda maakt een duurzame tocht, met bakfiets, langs alle winkeliers in de binnenstad. Ze beëindigen om 17.00 uur deze tocht bij partner Bunnik’s Logistics op het Stationsplein 8 met een borrel. Van harte welkom!

Wijchen
In de Touwslagersbaan 32, staat om 10.30 uur de koffie klaar. Wethouder Rob Engels gaat vervolgens de eerste deelnemende winkeliers in Wijchen een attentie aanbieden. En uiteraard gaat de wervingsactie bij andere winkeliers gewoon door.

Nijmegen
Wethouder Jan van der Meer biedt om 16.00 uur de ‘kanjerklanten’ van Binnenstadservice Nijmegen een bos bloemen aan.
Pas op 14 november is de feestelijke borrel:
op 14 november 17.00 uur  heten we u van harte welkom voor de borrel op het nieuwe adres van Binnenstadservice Nijmegen: Winkelsteegseweg 144.
Het is die dag dubbel feest: we heten nieuwe steden welkom in het landelijk netwerk én we vieren de verhuizing!

De zuidelijke steden doen niet zo actief mee op de elfde van de elfde……….althans niet met duurzaamheidsacties!

Wilt u een van de steden bezoeken? We stellen dat bijzonder op prijs en verheugen ons op die ontmoeting!

Wel graag even melden bij tom.huntink@binnenstadservice.nl waar u naar toe gaat!

Met een kleine attentie in de vorm van een zakje DUIZENDSCHOON bloemzaden, worden ook nieuwe winkeliers verleid ook duurzamer te gaan bevoorraden. En ook hun leveranciers worden aangesproken. Juist ook zij hebben een verantwoordelijkheid in het duurzamer aanleveren.