Binnenstadservice Utrecht gaat van start

Per 1 februari 2010 gaat Binnenstadservice Utrecht van start. De locatie van deze nieuwe vestiging is bedrijventerrein “De Liesbosch”, Ravenswade 68 te Nieuwegein.

Onder leiding van Sweder von Heyden zullen de deelnemende winkeliers binnenkort worden bevoorraad via Binnenstadservice Utrecht. Naast deze service, biedt Binnenstadservice Utrecht meer aan, zoals verpakkingsmateriaal retour nemen, opslagplaats aanbieden voor goederen van de winkeliers, direct (door)leveren aan uw klanten, webwinkel beheer, en postverzendingen verzorgen.

Dus ook in Utrecht gaan we op weg naar een schone, leefbare en bereikbare binnenstad!

Genomineerd voor de Award Stedelijke Distributie 2009

Binnenstadservice Nederland (Eco2city) is een van de drie partijen die vanwege hun frisse blik op het stedelijke distributiebeleid genomineerd zijn voor de Award Stedelijke Distributie 2009. De andere twee genomineerden zijn de gemeente Utrecht en Greencitydistribution. Minister Eurlings maakt op 3 december de winnaar van de Award bekend in Het Spaansche Hof te Den Haag. “De genomineerde organisaties bieden alle drie creatieve én werkbare kansen voor stedelijke distributie”, aldus Eric Janse de Jonge, Ambassadeur Stedelijke Distributie.

De jury bestaande uit Eric Janse de Jonge (vz.), Jos van Kleef (projectleider stedelijke distributie, Connekt) en Walther Ploos van Amstel (Hoogleraar logistiek en werkzaam bij TNO) selecteerde de drie genomineerden uit zeventien inzendingen. Deze initiatieven zijn allemaal door een goede mix van samenwerking tot stand gekomen. Een belangrijk criterium bij de keuze van de jury was het behalen van voordelen op tenminste twee terreinen: economie, milieu, leefbaarheid, verkeer (doorstroming en veiligheid) en/ of ruimtelijke ordening. De drie genomineerden scoorden op vrijwel alle terreinen bovengemiddeld.

“Uiteraard is dit een heel groot compliment aan allen die zich inzetten voor de ontwikkeling van Binnenstadservice in Nederland, aldus Max Prudon, een van beide initiatiefnemers van Binnenstadservice. “Een compliment aan alle medewerkers van de lokale vestigingen, aan alle deelnemende winkeliers, aan ambtenaren en wethouders van de betrokken gemeentes, collega’s van de partnerbedrijven…. in feite heeft iedereen die de schouders zet onder dit bedrijf, een steentje bijgedragen aan deze nominatie.
En nu gaan we natuurlijk voor de hoofdprijs!”

Wat is de Award Stedelijke Distributie?

Het doel van de Award Stedelijke Distributie is slimme en praktische ideeën te stimuleren en partijen te inspireren na te denken over efficiënte manieren om stedelijke distributie te organiseren. De winnaar ontvangt een totaalbedrag van 250.000 euro. Eind november vindt er nog een juryronde plaats. Dan wordt de uiteindelijke winnaar van de Award Stedelijke Distributie 2009 gekozen.

Tweede Leergang Binnenstadservice van start

Binnenkort, op 14 oktober aanstaande, gaat de tweede Leergang Binnenstadservice van start. Alle initiatiefnemers, enthousiaste ambtenaren, vervoerders of andere belangstellenden worden van harte uitgenodigd deel te nemen aan de leergang !

De leergang geeft u ‘van binnenuit’ het beste zicht op de kansen en mogelijkheden van Binnenstadservice voor u(w) bedrijf of organisatie én voor het oplossen van de problematiek van de stedelijke distributie in het algemeen.

Voor meer informatie klikt u op de button ‘Leergang Binnenstadservice’ of mailt u naar nivomare@binnenstadservice.nl

Binnenstadservice Arnhem geopend

In Arnhem werd op 14 september 2009 de vierde vestiging van Binnenstadservice geopend door Wethouder Cees Jansen van de Gemeente Arnhem. Op ‘zijn’ transportfiets maakte hij een ronde door de binnenstad van Arnhem. Onder het toeziend oog en applaus van alle aanwezige gasten overhandigde hij de (symbolische) pakketten aan de eerste vier winkeliers: Domino X, Pollmann, Hartley’s en de Gezondheidswinkel. De leveringen verliepen vlekkeloos. En dat terwijl de wethouder in zijn eerste woorden al toegaf dat goederenvervoer bepaald niet zijn dagelijks werk was, “maar deze vorm van vervoer brengt mij wel in vervoering” aldus de wethouder. “Binnenstadservice maakt de binnenstad namelijk beter bereikbaar en leefbaar en maakt de lucht schoner. Dat is goed voor de ondernemers en voor de bezoekers van de beste binnenstad van Nederland”!

De feestelijke opening begon bij Max Brothers met een speech van de trotse voorzitter van Binnenstadservice Arnhem, Riks van Dijk, en van de voorzitter City Centrum Arnhem, Jos Wegdam. Beiden zijn enthousiast over de voortvarende manier waarop Binnenstadservice in Arnhem van start gaat.

Aansluitend begon de wandeling door de binnenstad, achter de transportfiets van de wethouder aan! Opvallend en bijzonder waren de geanimeerde gesprekken onderweg. Wandelen met dit gemêleerde gezelschap leende zich daar ook goed voor. Vanuit alle richtingen, letterlijk en figuurlijk, waren gasten aanwezig: winkeliers uit Arnhem, transporteurs uit heel Nederland, ambtenaren vanuit lokale en provinciale overheden, toeleveranciers en collega ‘Binnenstadservice-ers‘ uit andere steden.

De wandeling eindigde weer bij Max Brothers. Ook daar ging het gesprek weer verder, onder het genot van een drankje. De bestuursleden, de initiatiefnemer en enkele  winkeliers zetten daar hun handtekening onder de grote intentieverklaring. Niet alle winkeliers konden de winkel verlaten om de handtekening te komen zetten, maar dat is geen enkel probleem:  Binnenstadservice Arnhem komt graag naar de winkelier toe, ook met dat hele grote contract!

Op 5 oktober aanstaande gaat Binnenstadservice Arnhem daadwerkelijk van start met de goederenservice voor de eerste 25 winkeliers. De verwachting is dat het aantal deelnemende winkeliers snel gaat groeien.

Minister Camiel Eurlings opent Binnenstadservice Maastricht

In Maastricht werd op 6 juli de derde vestiging van Binnenstadservice geopend door Minister Camiel Eurlings van Verkeer en Waterstaat.  ‘Stedelijke distributie is soms een wat verwarde kluwen van verschillende belangen. Het lijkt erop dat Max Prudon en Birgit Hendriks met Binnenstadservice het begin van het touw gevonden hebben om de kluwen te ontwarren. Ik ben er ontzettend blij mee en ervan overtuigd dat het een groot succes gaat worden‘, aldus de Minister.

De feestelijke opening begon in Hotel de l’Empereur met de speech van wethouder Jean Jacobs van Economische Zaken. ‘Ik heb veel waardering voor de voortvarendheid waarmee lokale ondernemers dit initiatief hebben opgepakt.’. En ook EVO directeur Dick van den Broek Humphreij sprak lovende woorden.

Vervolgens bracht de Minister per transportfiets het eerste pakket van leverancier Lekkerland naar de winkel Enjoy your life. De Minister werd op de fiets begeleidt door de bestuursleden van Binnenstadservice Maastricht en gevolgd door de overige gasten. Zij verplaatsten zich met duurzame voertuigen, zoals (transport)fietsen, een zonnetrein, een aardgastrein en een aardgas vrachtwagen.

De bijeenkomst eindigde in café Fa-meuse. De aanwezige deelnemende winkeliers zetten daar hun handtekening onder de intentieverklaring met Binnenstadservice Maastricht. Het project Binnenstadservice start met ruim 30 winkeliers, waaronder ook grotere warenhuizen, zoals V&D, de Bijenkorf en Selexyz dominicanen. De komende maanden kunnen winkeliers zich nog aanmelden en op 1 oktober 2009 gaat de goederenservice daadwerkelijk van start.

Binnenstadservice is een collectief ontvangstadres voor winkeliers net buiten het centrum van de stad. Goederen worden hier afgeleverd en vervolgens gebundeld en met schone voertuigen naar de winkels gebracht. Zo hoeven er minder (vracht)auto’s de stad in, wat leidt tot een leefbare, schone en bereikbare binnenstad.

Binnenstadservice is ook in andere grote steden actief. In Nijmegen nu ruim een jaar en in Den Bosch sinds begin 2009. In twintig andere steden, onder andere Arnhem, Utrecht en Rotterdam, zijn initiatiefnemers druk met voorbereidingen.

Start Binnenstadservice Maastricht: derde vestiging in Nederland

Met heel veel genoegen en trots kondigen we u aan de feestelijke start van Binnenstadservice Maastricht op maandag 6 juli aanstaande om 8.00 uur!

Winkeliers in de binnenstad van Maastricht ondertekenen op maandag 6 juli feestelijk de intentie overeenkomst met Binnenstadservice.nl Maastricht. Zij realiseren gezamenlijk het distributiecentrum buiten de stad dat fungeert als afleveradres voor de aangesloten winkeliers. Het doel van de binnenstadservice is u inmiddels duidelijk: de bevoorrading van winkels te bundelen waardoor er minder (vracht)auto’s de binnenstad in hoeven. Zo blijft de binnenstad van Maastricht leefbaar, schoon en bereikbaar.

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat omarmt dit initiatief vanwege het verbeteren van de bereikbaarheid en de doorstroming op het hoofdwegennet. We vinden het dan ook fantastisch dat Minister Camiel Eurlings zelf de openingshandeling komt verrichten door symbolisch het eerste pakket van Binnenstadservice.nl uit te reiken aan één van de deelnemende winkeliers.

De Urgenda karavaan op bezoek bij Binnenstadservice

Urgenda toert door Nederland. Van 20 tot en met 28 juni waren ze te gast in Gelderland. Samen met de provincie reden ze door de regio en wilden op tal van plekken de voorbeeldrol van de overheid laten zien. Wat doen provincie en gemeenten om de regio te verduurzamen en hoe dragen anderen (ondernemers, particulieren) daar aan bij? In Gelderland bruist het van de duurzame initiatieven: duurzaam bouwen, innovatieve projecten, alternatieve energieopwekking, bedrijventerreinen, duurzame landbouw. Urgenda werkt aan een actieplan om alle initiatieven aan elkaar te verbinden.

De Urgenda-karavaan van hybride auto’s trekt dagelijks door de provincie. In de Urgenda-taxi vinden steeds gesprekjes plaats met mensen met duurzame ideeën, politici, beleidsmakers, bedrijven, particulieren. Deze en andere gesprekjes worden gefilmd en elke dag geplaatst op onze site.

De Urgenda is een actie-organisatie voor innovatie en duurzaamheid en wil een brede duurzaamheidsbeweging creeren. De Urgenda heeft naast een lange termijn visie en strategie, ook een hervormingsagenda en actieplan ontwikkeld voor een duurzamer Nederland, ontstaan vanwege de urgentie om een groot aantal persistente problemen in ons land in samenhang aan te pakken (zoals klimaatverandering, energie, water, ruimtelijke verrommeling, mobiliteit, vergrijzing, landbouw). De Urgenda wil van Nederland een proeftuin maken voor duurzame ontwikkeling en laten zien dat duurzaamheid en innovatie gelijk op kunnen gaan. De Urgenda wil zich richten op koplopers en zoveel positieve energie genereren dat het peloton en de achterblijvers ook mee gaan doen. Daartoe maakt ze aansprekende voorbeelden zichtbaar, helpt barrieres weg te halen en koppelt beloftevolle initiatieven tot een groter geheel.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@urgenda.nl of met Marjan Minnesma, directeur van de Stichting Urgenda.

Eerste leergang Binnenstadservice afgerond

De eerste Leergang Binnenstadservice is donderdag 11 juni afgerond met de uitreiking van de certificaten en een drankje! De initiatiefnemers uit Maastricht, Arnhem en Utrecht en de reeds actieve medewerkers uit Nijmegen en ‘s-Hertogenbosch kunnen nu gecertificeerd verder met hun werkzaamheden voor Binnenstadservice.

De toekomstige collega’s in het land hebben elkaar goed leren kennen gedurende de leergang. “Met name de eerste tweedaagse in het voormalige klooster heeft daar aan bijgedragen. De hilarische taferelen op de kloostergang boven, het gezamenlijke ontbijt in de Refter, de wandeling in de tuin. Dat alles draagt bij aan de teamgeest van Binnenstadservice in Nederland. We zijn allemaal heel gedreven en hebben goed contact onderling. Echt heel bijzonder. Ook na de leergang weten we elkaar goed te vinden”, aldus een van de deelnemers.

Ook op de inhoud zijn stevige stappen gezet. Onderdelen van deze leergang waren onder andere: Business case maatschappelijke rendement, Effectenarena, Verzekeringen, Contracten. Personeel, Verkoopgesprekken winkeliers, Huisstijl, communicatie en PR, Ritplanning en Financiële prognose.

De Leergang Binnenstadservice wordt nu geëvalueerd door de stagiaire van de Hogeschool Zuyd te Sittard. In september wordt de volgende leergang Binnenstadservice wederom gedoceerd.

Winnaar Nationale ICT-Office Innovatie Award 2009

Henk Broeders (voorzitter ICT-Office, links) reikt de ICT-Office Innovatie Award 2009 uit aan Donald Houben (Director Business Services van Ctac Powerhouse) en Birgit Hendriks (Binnenstadservice)

Tijdens een galabijeenkomst in de Nieuwe kerk in Den Haag, zijn 27 mei 2009 de Nationale ICT Awards 2009 uitgereikt. De Broos van Erp Prijs van € 50.000 gaat dit jaar naar Badge2Match en de ICT-Regie Award is gewonnen door Genexis. Winnaar van de ICT-Office Innovatie Award is Ctac Powerhouse met Binnenstadservice en de ICT-Milieu Award gaat naar IBM Nederland. De Nationale ICT Awards zetten personen, organisaties of initiatieven in het zonnetje die bijdragen aan de stimulering van innovatieve ICT-toepassingen in bedrijfsleven, non-profit en overheid of die in Nederland ontwikkelde ICT-kennis omzetten in maatschappelijke of economisch profijtelijke toepassingen.

De Nationale ICT Awards worden mogelijk gemaakt door ICT-Office, ICTRegie en het ministerie van Economische Zaken, die samen vier Awards uitreiken. De gemeente Den Haag is dit jaar gastheer van de uitreiking.

Ctac Powerhouse heeft een applicatie ontwikkeld voor Binnenstadservice, de distributie van goederen vanuit een centraal verzamelpunt buiten de stad, naar de ontvangers in de binnenstad per ‘schone’ (op aardgas of electrisch aangedreven) vrachtwagen of per speciale transportfiets. Het succes wordt mede bepaald door het businessmodel, waarbij het succes van de ICT-leverancier mede bepalend is voor het succes van de gebruiker en vice versa. De belangstelling voor deze maatschappelijk verantwoorde oplossing is groot. Nijmegen telt honderd aangesloten winkeliers en Den Bosch ging in januari dit jaar van start. Daarnaast zijn er vergevorderde gesprekken met negentien geïnteresseerde grote gemeentes.

Binnenstadservice daagt vervoerders uit

Vandaag sloot Binnenstadservice Nijmegen feestelijk haar eerste proefjaar af. De proef is geslaagd: winkeliers hebben in Nijmegen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid genomen en laten hun goederen via Binnenstadservice aanleveren. De doelstelling (100 aangesloten winkeliers) is bijna gehaald: de 98e winkelierovereenkomst wordt vandaag ondertekend door Maarten Mulder, eigenaar van ‘David Mulder, serviezen, bestekken en glaswerk’ uit de Marikenstraat.

Maar vooral is vandaag het begin van de toekomst: Winkeliers en lokale overheden nemen in veel steden dit duurzame initiatief over. Daarbij dagen ze vervoerders uit om mee te doen. Een uitdaging, maar ook een uitnodiging, om niet meer zelf met kleine leveringen die binnenstad in te rijden, maar gebruik te maken van de mogelijkheden die Binnenstadservice biedt! Vervoerders maken zo samen met Binnenstadservice de binnensteden schoner, leefbaarder en beter bereikbaar.

Na de feestelijke ondertekening van het 98e contract sprak Wethouder Jan van der Meer (verkeer, vervoer en milieu) de winkeliers en de beide initiatiefnemers vol trots toe. Zonder de gedreven inzet van alle lokale betrokkenen kan Binnenstadservice niet bestaan!

Vervolgens bedankte Max Prudon, verantwoordelijk voor Binnenstadservice.nl Nijmegen, de partners die het eerste jaar mede mogelijk hebben gemaakt: Gemeente Nijmegen, Provincie Gelderland, Rabobank Rijk van Nijmegen en Ctac. Hij daagde hen uit met Binnenstadservice mee de toekomst in te gaan!

Het distributiecentrum Binnenstadservice, gelegen buiten het centrum van de stad, fungeert als afleveradres voor de aangesloten winkeliers. Vanuit dit punt worden alle goederen gebundeld en in één keer naar de winkeliers gebracht. Dit maakt de transporten van en naar de binnenstad efficiënter en dus milieuvriendelijker. Het afleveren van goederen door transporteurs is 10 uur per dag mogelijk, wat vervoeren buiten de spits, onafhankelijk van venstertijden, voertuigeisen en winkeltijden, mogelijk maakt.

Overigens is er voor de grotere leveringen aan de binnenstad ook een duurzame oplossing: dagranddistributie. Met stille voertuigen, stille laadkleppen, stille rolcontainers en stille chauffeurs kunnen vroeg op de dag of aan het begin van de avond grote volumes afgeleverd worden in de binnenstad. De combinatie van deze twee oplossingen; Binnenstadservice voor de kleinere leveringen, dagranddistributie voor de grote volumes, lijkt een groot deel van de binnenstedelijke distributie op te gaan lossen, mits op grote schaal toegepast!

Voorwaar een uitdaging en een kans voor alle betrokkenen: Lokale winkeliersverenigingen, lokale overheden en landelijke vervoerders kunnen samen de schouders er onder zetten om dit waar te maken!