Uitnodiging verjaardag Binnenstadservice Nijmegen

Binnenstadservice Nijmegen bestaat 15 april precies één jaar. Dat wordt gevierd die dag. En het feest wordt nog mooier vanwege het feit dat Binnenstadservice Nijmegen het tweede jaar op eigen (financiële) kracht voortzet!

Van 17.00 tot 20.00 uur bent u welkom dit feest samen met Nijmegen te vieren én u te laten informeren wat Binnenstadservice.nl voor uw bedrijf of organisatie kan betekenen. Wel graag even aanmelden bij vestiging [link id=’28’]

Leergang Binnenstadservice voor initiatiefnemers en lokale ambtenaren

De Leergang Binnenstadservice is in eerste instantie bedoeld voor de initiatiefnemers die in hun eigen stad van start willen gaan met Binnenstadservice. Bovendien richt de leergang zich de op lokaal betrokken ambtenaren op de terreinen Milieu, Economische Zaken en Verkeer en Vervoer.

De leergang bestaat uit 8 (deels gebundelde) bijeenkomsten van 4 uur. In de eerste 4 bijeenkomsten komt het concept Binnenstadservice aan de orde, maar ook begrippen als sociale onderneming, maatschappelijke kosten-baten analyse en duurzaam ondernemen. De daarop volgende bijeenkomsten zijn praktischer van aard: contracten, verzekeringen, automatisering, voertuigen en personeelszaken zijn dan de onderwerpen die aan de orde komen.

Wilt u meer informatie over deze leergang en de criteria voor deelname, neem dan even [link id=’46’] met ons op.

Binnenstadservice ‘s-Hertogenbosch feestelijk van start

Met een gezellige ontvangst, het bezorgen van de eerste levering, de ondertekening van de overeenkomst door 22 winkeliers en toespraken van projectleider Peter Bloemen en de landelijk Ambassadeur Stedelijke distributie Eric Janse de Jonge gaat Binnenstadservice ‘s-Hertogenbosch van start.

Voor het team Binnenstadservice ‘s-Hertogenbosch is donderdag 22 januari de eerste kroon op weken van voorbereiding en gesprekken met winkeliers. “We gaan hier een feestelijke en gezellige ochtend van maken en genieten van deze eerste stap”.

“We weten dat er ook een ander, van ons gekopieerd, initiatief op komst is hier in Den Bosch, maar wij gaan uit van onze eigen kracht, de eerlijke open houding en het onderling vertrouwen waarmee we zaken doen met de deelnemende winkeliers. Aan hen laten we het oordeel over onze aanpak”, aldus Peter Bloemen en Hanno Maas. “We kennen een kunstenaar die steeds hevig boos is als zijn werk gekopieerd wordt, maar het is toch eigenlijk een compliment? Het betekent dat je iets moois gemaakt hebt dat de moeite waard is om te kopiëren”!

Voor wie geen uitnodiging ontvangen heeft, maar wel graag wil komen: neem even contact op met vestiging [link id=’32’].

Initiatiefnemers ’s Hertogenbosch aan de slag

In ’s Hertogenbosch is een enthousiast team Binnenstadservice ontstaan. Peter Bloemen, Hanno Maas en Ton Jetten gaan aan de slag. Allereerst bezorgt Hanno Maas, de fietskoerier, de informatiebrief bij de winkeliers. Vervolgens zal met name Ton Jetten de komende weken actief winkeliers in de Vughterstraat benaderen voor deelname. Deze straat leent zich uitstekend voor het proefjaar van Binnenstadservice: veel zelfstandige winkeliers en veel transportbewegingen. Door de eerste groep winkeliers dicht bij elkaar te zoeken is sneller resultaat zichtbaar: minder voertuigbewegingen in de straat.

Binnenstadservice genomineerd voor AnaarBeter-prijs

De initiatiefnemers en medewerkers zijn natuurlijk hartstikke trots op deze nominatie. “We hebben veel tijd en energie gestoken in het ontwikkelen van dit concept en het benaderen van winkeliers. En door gewoon dagelijks ons werk goed te doen, meer dan goed! Het is dan ook fantastisch dat deze inzet gehonoreerd wordt met de nominatie. Het is trouwens ook een compliment voor de winkeliers die ons het vertrouwen schonken door deel te nemen aan het project. En nu afwachten wat 16 december ons biedt………!”

De jury van de VanAnaarBeter-prijs heeft de genomineerden bekendgemaakt. Van de zeventig inzendingen voldeden veertig inzendingen aan de selectiecriteria. Na de eerste selectie door de jury dingen er nu negen mee naar de VanAnaarBeter-Prijs van 2008. Een van die negen inzendingen is Binnenstadservice! Deze prijs is voor het best gerealiseerde initiatief voor het verbeteren van de doorstroming. Op dinsdag 16 december 2008 reikt minister Eurlings de prijs uit tijdens het eindcongres van FileProof, het programma van het ministerie van Verkeer en Waterstaat voor file-aanpak op de korte termijn.
De jury heeft de inzendingen beoordeeld op basis van de volgende criteria:

 • effectiviteit
 • originaliteit
 • praktische toepasbaarheid

De genomineerden (in alfabetische volgorde) zijn:

 1. Autodelen – Greenwheels
 2. Binnenstadservice – Binnenstadservice Nijmegen
 3. Destination AMC – Verkeer advies en Amsterdam Medisch Centrum (AMC)
 4. Dubbel ritsen met tekstkar.nl – Van Deuveren Traffic
 5. Havenshuttle – GTO
 6. HD Traffic & IQ Routes – TomTom
 7. Nederland bereikbaar – ANWB, Rabobank en NS
 8. Nieuwkomerkaart Waterland – Arriva Nederland
 9. Tijdreizen & campagne Tijdreisplanner – Stadsgewest Haaglanden

60e deelnemende winkelier in Nijmegen

De reden van het feestje was dat Muziekwinkel Schreeven de 60e winkelier in de binnenstad van Nijmegen is die deelneemt aan het project. En dat precies op het moment dat Binnenstadservice.nl Nijmegen een half jaar operationeel is.

“Inderdaad een feest waard”, aldus Birgit Hendriks, een van de initiatiefnemers van het project, “onze doelstelling was 100 aangesloten winkeliers aan het einde van het eerste jaar. En nu zitten we halverwege al op 60!”

Veel initiatiefnemers in Nederlandse steden

Veel steden reageren enthousiast op het initiatief in Nijmegen. Nu de landelijke stichting ook operationeel is, kan daar ook gehoor aan gegeven worden. Enkele ondernemers, onder andere uit Arnhem, Zwolle en Haarlem, hebben via de website contact met ons gezocht, maar geen adresgegevens achter gelaten in hun bericht. Aan hen daarom de vraag om opnieuw [link id=’46’] te zoeken!

Landelijke Stichting Eco2City van start

Voor een schoon, leefbaar en bereikbaar Nederland zou het fantastisch zijn om in elke stad de goederen voor de binnenstad te kunnen afleveren bij een lokale vestiging van Binnenstadservice. De Stichting ECO2CITY gaat die droom tot werkelijkheid te maken!

Veel lokale overheden en initiatiefnemers willen graag in hun stad met Binnenstadservice van start gaan. Om hen adequaat te ondersteunen is de Stichting ECO2CITY in het leven geroepen. De stichting biedt middels een soort franchiseovereenkomst lokale starters ondersteuning en maakt het mogelijk om gezamenlijk het automatiseringssysteem te gebruiken. Bovendien deelt de stichting alle kennis die benodigd is om de opstart soepel te laten verlopen. Door kennis, ervaring en ’tools’ te delen verlaagt de financiële drempel om met het project te beginnen. En dat komt de luchtkwaliteit, bereikbaarheid en leefbaarheid van elke stad, en Nederland als geheel, ten goede!

Wilt u ook met Binnenstadservice aan de slag? Neem graag [link id=’46’] op!

Opening Binnenstadservice succes

Om de binnenstad leefbaar, schoon en bereikbaar te maken, zijn 20 winkeliers in Nijmegen met ondersteuning van de gemeente Nijmegen, de Provincie Gelderland en het ministerie van Verkeer en Waterstaat een nieuw initiatief gestart: Binnenstadservice. Buiten de stad is een distributiecentrum ingericht dat fungeert als afleveradres van de aangesloten winkeliers. Vanuit dit centrale punt worden alle transporten naar de binnenstad gecoördineerd. Deze bundeling van vervoersbewegingen is efficiënter, milieuvriendelijker en leidt tot een betere doorstroming in en naar de stad.

Op woensdag 16 april heeft de verantwoordelijke wethouder voor mobiliteit, milieu en groen, Jan van der Meer, laten zien hoe het afleveren van pakketten via Binnenstadservice werkt en ondertekende met de 20 deelnemende winkeliers het samenwerkingscontract.