Voorbereid op zero emissie!

Business case Binnenstadservice bevestigd door afstudeeronderzoek

Aanstaande woensdag 3 juli studeert Teun Franssen af aan de Universiteit van Tilburg. Hij mag zich vanaf dat moment Master of Science in Operational Research and Management Science noemen. Teun Franssen heeft onderzoek gedaan naar de effecten van het gebruik van de magazijnen van Binnenstadservice op de operationele planning van verladers en vervoerders. Tevens heeft hij onderzoek gedaan naar de waardering van de dienstverlening van Binnenstadservice bij de detailhandel. Tot slot heeft hij de omzetkansen gerelateerd aan de kostenstructuur van Binnenstadservice vestigingen. Zijn conclusie: Twee omzetlijnen in verhouding tot één kostenlocatie zijn drie ingrediënten voor een prachtige business case. Al in een eerder stadium is door onderzoek van TNO aangetoond, dat Binnenstadservice zorgt voor verduurzaming van stedelijke distributie.

Presentatie van Teun Franssen tijdens de lustrum

Teun Franssen heeft gedurende zijn onderzoek uiteraard ondersteuning gehad van zijn begeleider Goos Kant, maar ook van Binnenstadservice Nederland en het Dinalog Project ‘De Schone Ketting’ (waarbij Ortec als validerende partij van het model van Teun was betrokken). In dit mooie samenspel van verschillende partijen heeft Teun gedegen werk geleverd. Hij mag dan ook met recht trots zijn op het resultaat. Aanstaande woensdag 3 juli om 14.00 uur presenteert hij het resultaat in het Warande gebouw, zaal 103 van de Universiteit van Tilburg. Belangstellenden kunnen een mail sturen naar info@binnenstadservice.nl. Hieronder een korte samenvatting van zijn conclusies.

Omzetlijn verladers en vervoerders

De eerste omzetlijn is de besparing die wordt gerealiseerd doordat leveranciers/vervoerders per stad gebruik gaan maken van een single point of delivery voor al haar in die stad gevestigde klanten. De analyse bij bedrijven laat in alle gevallen tijd- en kilometerbesparing en verhoging van de beladingsgraad zien. De effecten zijn wel zeer bedrijfsafhankelijk. Bijvoorbeeld het effect in reductie van tijd per overgenomen stop varieert van 5 tot 25 minuten.

Het geheel van effecten vormt een stevige indicatie voor reductie van kosten bij verladende partijen en dus omzetkansen voor Binnenstadservice.

Omzetlijn detailhandel

De tweede omzetlijn is de waardering door de detailhandel. De conclusie van Teun Franssen is dat de waarde sterk wordt bepaald door de omstandigheden in en rond de winkel én is voor een belangrijk deel gebaseerd op ontzorging van de ondernemer. In dit onderzoek is vastgesteld dat de ondernemers die onderkennen dat ontzorging helpt in hun bedrijfsvoering, kiezen voor dienstverlening van Binnenstadservice en daar ook een factuur voor willen betalen.

Teun Franssen heeft de beide omzetlijnen geplaatst naast de kosten van een Binnenstadservice vestiging en constateert dat dit resulteert in een gezonde business case.

Het team van Binnenstadservice heeft veel waardering voor het werk van Teun Franssen. Het onafhankelijk aantonen van de waarde van Binnenstadservice voor de diverse stakeholders is buitengewoon relevant. Binnenstadservice gaat graag samen met marktpartijen de onderzoeksresultaten in praktijk brengen. Daarbij blijft het uitgangspunt dat alle stakeholders kunnen en mogen winnen bij deze oplossing.

Business case Binnenstadservice bevestigd door afstudeeronderzoek
Schuiven naar boven