Voorbereid op zero emissie!

Landelijke Stichting Eco2City van start

Voor een schoon, leefbaar en bereikbaar Nederland zou het fantastisch zijn om in elke stad de goederen voor de binnenstad te kunnen afleveren bij een lokale vestiging van Binnenstadservice. De Stichting ECO2CITY gaat die droom tot werkelijkheid te maken!

Veel lokale overheden en initiatiefnemers willen graag in hun stad met Binnenstadservice van start gaan. Om hen adequaat te ondersteunen is de Stichting ECO2CITY in het leven geroepen. De stichting biedt middels een soort franchiseovereenkomst lokale starters ondersteuning en maakt het mogelijk om gezamenlijk het automatiseringssysteem te gebruiken. Bovendien deelt de stichting alle kennis die benodigd is om de opstart soepel te laten verlopen. Door kennis, ervaring en ’tools’ te delen verlaagt de financiële drempel om met het project te beginnen. En dat komt de luchtkwaliteit, bereikbaarheid en leefbaarheid van elke stad, en Nederland als geheel, ten goede!

Wilt u ook met Binnenstadservice aan de slag? Neem graag [link id=’46’] op!

Landelijke Stichting Eco2City van start
Schuiven naar boven