Voorbereid op zero emissie!

Binnenstadservice daagt vervoerders uit

Vandaag sloot Binnenstadservice Nijmegen feestelijk haar eerste proefjaar af. De proef is geslaagd: winkeliers hebben in Nijmegen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid genomen en laten hun goederen via Binnenstadservice aanleveren. De doelstelling (100 aangesloten winkeliers) is bijna gehaald: de 98e winkelierovereenkomst wordt vandaag ondertekend door Maarten Mulder, eigenaar van ‘David Mulder, serviezen, bestekken en glaswerk’ uit de Marikenstraat.

Maar vooral is vandaag het begin van de toekomst: Winkeliers en lokale overheden nemen in veel steden dit duurzame initiatief over. Daarbij dagen ze vervoerders uit om mee te doen. Een uitdaging, maar ook een uitnodiging, om niet meer zelf met kleine leveringen die binnenstad in te rijden, maar gebruik te maken van de mogelijkheden die Binnenstadservice biedt! Vervoerders maken zo samen met Binnenstadservice de binnensteden schoner, leefbaarder en beter bereikbaar.

Na de feestelijke ondertekening van het 98e contract sprak Wethouder Jan van der Meer (verkeer, vervoer en milieu) de winkeliers en de beide initiatiefnemers vol trots toe. Zonder de gedreven inzet van alle lokale betrokkenen kan Binnenstadservice niet bestaan!

Vervolgens bedankte Max Prudon, verantwoordelijk voor Binnenstadservice.nl Nijmegen, de partners die het eerste jaar mede mogelijk hebben gemaakt: Gemeente Nijmegen, Provincie Gelderland, Rabobank Rijk van Nijmegen en Ctac. Hij daagde hen uit met Binnenstadservice mee de toekomst in te gaan!

Het distributiecentrum Binnenstadservice, gelegen buiten het centrum van de stad, fungeert als afleveradres voor de aangesloten winkeliers. Vanuit dit punt worden alle goederen gebundeld en in één keer naar de winkeliers gebracht. Dit maakt de transporten van en naar de binnenstad efficiënter en dus milieuvriendelijker. Het afleveren van goederen door transporteurs is 10 uur per dag mogelijk, wat vervoeren buiten de spits, onafhankelijk van venstertijden, voertuigeisen en winkeltijden, mogelijk maakt.

Overigens is er voor de grotere leveringen aan de binnenstad ook een duurzame oplossing: dagranddistributie. Met stille voertuigen, stille laadkleppen, stille rolcontainers en stille chauffeurs kunnen vroeg op de dag of aan het begin van de avond grote volumes afgeleverd worden in de binnenstad. De combinatie van deze twee oplossingen; Binnenstadservice voor de kleinere leveringen, dagranddistributie voor de grote volumes, lijkt een groot deel van de binnenstedelijke distributie op te gaan lossen, mits op grote schaal toegepast!

Voorwaar een uitdaging en een kans voor alle betrokkenen: Lokale winkeliersverenigingen, lokale overheden en landelijke vervoerders kunnen samen de schouders er onder zetten om dit waar te maken!

Binnenstadservice daagt vervoerders uit
Schuiven naar boven