Binnenstadservice Nijmegen

De ideale voorbereiding op de Zero Emissie in Nijmegen!

Winnaar Nationale ICT-Office Innovatie Award 2009

Henk Broeders (voorzitter ICT-Office, links) reikt de ICT-Office Innovatie Award 2009 uit aan Donald Houben (Director Business Services van Ctac Powerhouse) en Birgit Hendriks (Binnenstadservice)

Tijdens een galabijeenkomst in de Nieuwe kerk in Den Haag, zijn 27 mei 2009 de Nationale ICT Awards 2009 uitgereikt. De Broos van Erp Prijs van € 50.000 gaat dit jaar naar Badge2Match en de ICT-Regie Award is gewonnen door Genexis. Winnaar van de ICT-Office Innovatie Award is Ctac Powerhouse met Binnenstadservice en de ICT-Milieu Award gaat naar IBM Nederland. De Nationale ICT Awards zetten personen, organisaties of initiatieven in het zonnetje die bijdragen aan de stimulering van innovatieve ICT-toepassingen in bedrijfsleven, non-profit en overheid of die in Nederland ontwikkelde ICT-kennis omzetten in maatschappelijke of economisch profijtelijke toepassingen.

De Nationale ICT Awards worden mogelijk gemaakt door ICT-Office, ICTRegie en het ministerie van Economische Zaken, die samen vier Awards uitreiken. De gemeente Den Haag is dit jaar gastheer van de uitreiking.

Ctac Powerhouse heeft een applicatie ontwikkeld voor Binnenstadservice, de distributie van goederen vanuit een centraal verzamelpunt buiten de stad, naar de ontvangers in de binnenstad per ‘schone’ (op aardgas of electrisch aangedreven) vrachtwagen of per speciale transportfiets. Het succes wordt mede bepaald door het businessmodel, waarbij het succes van de ICT-leverancier mede bepalend is voor het succes van de gebruiker en vice versa. De belangstelling voor deze maatschappelijk verantwoorde oplossing is groot. Nijmegen telt honderd aangesloten winkeliers en Den Bosch ging in januari dit jaar van start. Daarnaast zijn er vergevorderde gesprekken met negentien geïnteresseerde grote gemeentes.

Winnaar Nationale ICT-Office Innovatie Award 2009
Schuiven naar boven