Voorbereid op zero emissie!

Binnenstadservice Nieuwegein

In het vierde kwartaal wordt de laatste hand gelegd aan de opstart van Binnenstadservice Nieuwegein.

Nieuwegein is een voorbeeld van een stad met een nieuw centrum, waar geen sprake is van smalle straatjes en een oude infrastructuur. Toch is ook voor een modern centrum stadsdistributie volgens de methode van Binnenstadservice van toegevoegde waarde. Ook daar draagt Binnenstadservice bij tot de leefbaarheid in het centrum. Ook daar worden de bedrijfseconomische voordelen van Binnenstadservice gezien.

Samen met de gemeente Nieuwegein, zelf een groot gebruiker in het centrum, en Corio Vastgoed is de afgelopen maanden gewerkt aan de realisatie van Binnenstadservice Nieuwegein. De gemeente heeft belang bij het maatschappelijke effect van Binnenstadservice voor de openbare ruimte én heeft ook zelf baat bij het inzetten van Binnenstadservice voor haar eigen bedrijfsvoering. Corio Vastgoed zet het product Binnenstadservice is als onderdeel van haar service aan haar huurders. Het ontlasten van de ondernemers door middel van optimale logistiek rond het winkelpand kan op deze manier collectief worden aangeboden aan de huurders van de winkel units.

Na een oproep in het lokale netwerk, zijn we nu in gesprek met een kandidaat franchisenemer die geïnteresseerd is om Binnenstadservice te koppelen aan zijn overige bedrijfsactiviteiten. Dit is op dit moment de beste manier om met een nieuwe vestiging van start te gaan.

De komende weken zal de werkgroep in Nieuwegein de laatste stappen zetten naar de realisatie van Binnenstadservice. We gaan een fase in waarin Binnenstadservice Nieuwegein vaste grond onder voeten zal krijgen en haar waarde voor alle gebruikers van het vernieuwde centrum van Nieuwegein zal bewijzen. Vanaf het opstarten van de werkgroep hebben alle belanghebbenden meegedacht en meegewerkt aan de realisatie. De verwachting is dat uiterlijk 1 januari 2013 Binnenstadservice Nieuwegein van start gaat.

Binnenstadservice Nieuwegein
Schuiven naar boven