Voorbereid op zero emissie!

‘Bevoorrading winkelcentra in de knel’

ZOETERMEER – Projectontwikkelaars en gemeenten houden bij de ontwikkeling van nieuwe winkelcentra onvoldoende rekening met de vervoerders die de winkels moeten bevoorraden.

Foto:  ANP

De chauffeurs krijgen te weinig manoeuvreerruimte en te krappe losplaatsen, waardoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Daarvoor heeft verladersorganisatie EVO vrijdag gewaarschuwd.

”De bevoorrading speelt een ondergeschikte rol bij de ontwikkeling van nieuwe winkelcentra; ontwikkelaars hebben geen oog voor de ruimte die vrachtauto’s nodig hebben”, stelt de belangenbehartiger.

De EVO pleit ervoor dat toekomstige gebruikers van de winkels – huurders en beroepsvervoerders – betrokken worden bij de ontwikkeling.

Verkeersveiligheid

”Beroepsvervoerders moeten vaak onnodig veel manoeuvreren in en rondom winkelcentra. Dat is niet bevorderlijk voor de verkeersveiligheid. Ook worden er onnodig extra schadelijke stoffen uitgestoten”, aldus EVO.

Door het gebrek aan manoeuvreerruimte moeten vervoerders vaak kleinere voertuigen inzetten, wat weer tot gevolg heeft dat er vaker gereden moet worden. Daardoor wordt het bedrijfsleven op hogere kosten gejaagd, zegt de organisatie.

Door: ANP

‘Bevoorrading winkelcentra in de knel’
Schuiven naar boven