Binnenstadservice Nijmegen

De ideale voorbereiding op de Zero Emissie in Nijmegen!

Binnenstadservice Nijmegen op weg naar Stadslogistiek Service Centrum

Binnenstadservice Nederland en TNO hebben gezamenlijk de opdracht verworven om de bestaande dienstverlening van Binnenstadservice uit te breiden en effecten daarvan te monitoren. De uitbreiding betreft de doelgroep consumenten én andere wijken in de stad. Om te beginnen in de stad Nijmegen. Met het winnen van deze opdracht wordt in feite de eerste stap gezet op weg naar de realisatie van een Stadslogistiek Service Centrum.

Op 2 december in Wijnfort Lent lichtte Max Prudon de plannen toe: “Onder de noemer Stadslogistiek Service Centrum werken hier in Nijmegen de merken Binnenstadservice en PakketAdres. In een andere stad kan daar ook een ander lokaal servicebedrijf onder vallen. Zij worden daartoe ook nadrukkelijk uitgenodigd”.
Vervolgens zoemde Max Prudon met name in op PakketAdres. Deze nieuwe dienstverlening geeft de webwinkelende consument de regie in handen als het gaat om bezorging van pakketten. Consumenten gaan een abonnement nemen op PakketAdres. Bij het webwinkelen gebruiken ze dan het adres van het collectieve PakketAdres afleverpunt in Nijmegen. Vervolgens kiezen ze hun eigen serviceniveau: Thuis laten bezorgen door de fietskoerier op een gewenst tijdstip, of afhalen bij een loket in de wijk of afhalen uit een pakketkluis (24/7) in de openbare ruimte.
Deze dienstverlening op maat van PakketAdres tovert de eindontvanger om van de marionet die ‘slachtoffer’ is van de touwtjes van de logistieke keten, naar een blije eindklant die zelf de touwtjes in handen heeft.

Het succes van Pakketadres wordt uiteindelijk gemeten door één KPI: een duurzame business case. Duurzaam heeft hier een dubbele betekenis, namelijk een goed financieel rendement én duurzaam in termen van reductie van voertuigkilometers en uitstoot en verhoging van de beladingsgraad. Hierbij worden reële effecten gemonitord voor de volgende indicatoren: bundeling (toename van bundeling het aantal drops per adres), kilometerreductie (vermindering niet-succesvolle leveringen), en vervanging met duurzame voertuigen door inzet van de vrachtfiets.

Binnenstadservice Nijmegen op weg naar Stadslogistiek Service Centrum
Schuiven naar boven