Binnenstadservice Nijmegen

De ideale voorbereiding op de Zero Emissie in Nijmegen!

Op weg naar Supply teams in plaats van supply chains

Op het Dinalog symposium Stadsdistributie aan de Technische Universiteit Eindhoven pleit Birgit Hendriks in haar presentatie ‘Goederenpsychologie, over besluitvorming in stadslogistiek’ voor supply teams in plaats van supply chains. Deze teams, waarin alle partijen rondom stadslogistiek vertegenwoordigd zijn, kunnen onderling uitwisselen hoe ze besluiten aangaande stadslogistiek nemen en waar die besluiten op gebaseerd zijn. Birgit Hendriks legt in haar presentatie uit dat vrijwel alle besluiten die mensen nemen, gebaseerd zijn op de beelden van de werkelijkheid die in onze hersenen zijn opgebouwd. Ze noemt dat systeem 1 beslissingen. Elke partij die bij stadslogistiek betrokken is, heeft zo haar eigen beeld van dezelfde werkelijkheid en neemt besluiten vanuit het eigen systeem 1. Door deze beelden uit te wisselen in de teams en bij elkaar informatie op te vragen, wordt de basis gelegd voor ‘systeem 2’ besluiten die de stadslogistiek kunnen optimaliseren.
Birgit Hendriks brengt met deze presentatie haar ervaringen met de Agent4change workshops in Europese steden weer terug naar Nederland. Deze workshops worden georganiseerd door Eco2city in samenwerking met XTNT . “We hebben pas 4 workshops achter de rug en ik ben natuurlijk zelf geen psycholoog, dus gedegen conclusies zijn er nog niet. Maar de inhoud en de resultaten van de bijeenkomsten zijn veelbelovend”, aldus Birgit Hendriks. “Ik vind het belangrijk genoeg om nu vast, en juist aan een technische universiteit, te spreken over verbreding van het onderzoeksveld stadslogistiek naar de psychologie”!

Op weg naar Supply teams in plaats van supply chains
Schuiven naar boven