Voorbereid op zero emissie!

ambtenaren

Leergang Binnenstadservice voor initiatiefnemers en lokale ambtenaren

De Leergang Binnenstadservice is in eerste instantie bedoeld voor de initiatiefnemers die in hun eigen stad van start willen gaan met Binnenstadservice. Bovendien richt de leergang zich de op lokaal betrokken ambtenaren op de terreinen Milieu, Economische Zaken en Verkeer en Vervoer. De leergang bestaat uit 8 (deels gebundelde) bijeenkomsten van 4 uur. In de […]

Schuiven naar boven