Voorbereid op zero emissie!

Leergang Binnenstadservice voor initiatiefnemers en lokale ambtenaren

De Leergang Binnenstadservice is in eerste instantie bedoeld voor de initiatiefnemers die in hun eigen stad van start willen gaan met Binnenstadservice. Bovendien richt de leergang zich de op lokaal betrokken ambtenaren op de terreinen Milieu, Economische Zaken en Verkeer en Vervoer.

De leergang bestaat uit 8 (deels gebundelde) bijeenkomsten van 4 uur. In de eerste 4 bijeenkomsten komt het concept Binnenstadservice aan de orde, maar ook begrippen als sociale onderneming, maatschappelijke kosten-baten analyse en duurzaam ondernemen. De daarop volgende bijeenkomsten zijn praktischer van aard: contracten, verzekeringen, automatisering, voertuigen en personeelszaken zijn dan de onderwerpen die aan de orde komen.

Wilt u meer informatie over deze leergang en de criteria voor deelname, neem dan even [link id=’46’] met ons op.

Leergang Binnenstadservice voor initiatiefnemers en lokale ambtenaren
Schuiven naar boven