Binnenstadservice Nijmegen

De ideale voorbereiding op de Zero Emissie in Nijmegen!

De Urgenda karavaan op bezoek bij Binnenstadservice

Urgenda toert door Nederland. Van 20 tot en met 28 juni waren ze te gast in Gelderland. Samen met de provincie reden ze door de regio en wilden op tal van plekken de voorbeeldrol van de overheid laten zien. Wat doen provincie en gemeenten om de regio te verduurzamen en hoe dragen anderen (ondernemers, particulieren) daar aan bij? In Gelderland bruist het van de duurzame initiatieven: duurzaam bouwen, innovatieve projecten, alternatieve energieopwekking, bedrijventerreinen, duurzame landbouw. Urgenda werkt aan een actieplan om alle initiatieven aan elkaar te verbinden.

De Urgenda-karavaan van hybride auto’s trekt dagelijks door de provincie. In de Urgenda-taxi vinden steeds gesprekjes plaats met mensen met duurzame ideeën, politici, beleidsmakers, bedrijven, particulieren. Deze en andere gesprekjes worden gefilmd en elke dag geplaatst op onze site.

De Urgenda is een actie-organisatie voor innovatie en duurzaamheid en wil een brede duurzaamheidsbeweging creeren. De Urgenda heeft naast een lange termijn visie en strategie, ook een hervormingsagenda en actieplan ontwikkeld voor een duurzamer Nederland, ontstaan vanwege de urgentie om een groot aantal persistente problemen in ons land in samenhang aan te pakken (zoals klimaatverandering, energie, water, ruimtelijke verrommeling, mobiliteit, vergrijzing, landbouw). De Urgenda wil van Nederland een proeftuin maken voor duurzame ontwikkeling en laten zien dat duurzaamheid en innovatie gelijk op kunnen gaan. De Urgenda wil zich richten op koplopers en zoveel positieve energie genereren dat het peloton en de achterblijvers ook mee gaan doen. Daartoe maakt ze aansprekende voorbeelden zichtbaar, helpt barrieres weg te halen en koppelt beloftevolle initiatieven tot een groter geheel.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@urgenda.nl of met Marjan Minnesma, directeur van de Stichting Urgenda.

De Urgenda karavaan op bezoek bij Binnenstadservice
Schuiven naar boven