Voorbereid op zero emissie!

Enthousiasme over Binnenstadservice in Gouda

Winkeliers in de binnenstad van Gouda reageren enthousiast op de mogelijke komst van een Binnenstadservice in de stad. Op dit moment loopt een haalbaarheidsonderzoek om te kunnen beoordelen of Binnenstadservice inderdaad een deel van de goederenvervoerproblematiek in Gouda op kan lossen. De eerste stappen zijn gezet, letterlijk zelfs. Wouter Moekotte van Binnenstadservice Nederland heeft in Gouda enkele dagen doorgebracht in gesprek met vele winkeliers. 25% van hen meldde zich meteen enthousiast als deelnemer. “Een heel goed resultaat, veel spontane reacties van winkeliers, bemoedigend voor het vervolg”.

Een tweede onderdeel van de haalbaarheidsfase betrof het zoeken naar kandidaat-bestuursleden voor de Stichting Binnenstadservice Gouda. Deze stichting wordt verantwoordelijk voor de uitvoering van de services in Gouda. Dankzij de contacten met het Wijkteam binnenstad en de Gemeente Gouda, zijn drie uitstekende kandidaat-bestuursleden gevonden: Gerard van Erk, Mea Hiskes– Willemse en Léon van der Meij. De Stichting Binnenstadservice Gouda kan opgericht worden.De stichting gaat onderdeel vormen van het landelijk netwerk van Binnenstadservices.

Binnenstadservice heeft als doel in Gouda verbetering te brengen op het gebied van bereikbaarheid, luchtkwaliteit en verblijfskwaliteit. Door deel te nemen aan het landelijk netwerk, neemt Gouda ook verantwoordelijkheid voor het landelijk effect van reductie van vrachtwagenbewegingen. Dit landelijke effect wordt voornamelijk gerealiseerd vanwege de uniformiteit en ruime openingstijden van Binnenstadservice. Leveringen aan binnensteden kunnen daardoor plaatsvinden buiten de binnenstad, zonder belemmering van bestaande restricties zoals venstertijden, voertuigeisen of winkeltijden. Aanleverende partijen kunnen hun ritten anders gaan indelen en kunnen op andere tijden gaan rijden (buiten de spits). Om de samenwerking in Nederland vorm te geven, gaat Binnenstadservice Gouda een overeenkomst afsluiten met de landelijke organisatie.

Binnenstadservice gaat de mooie doelen bereiken in Gouda door diensten te leveren op het gebied van goederenvervoer in de binnenstad. Uiteraard zijn er meer organisaties die dit doen, maar wat volstrekt nieuw is, is het feit dat de binnenstadwinkelier zijn afleveradres verlegt naar Binnenstadservice. Dat betekent dat de goederen die de winkelier bestelt bij Binnenstadservice worden ontvangen. De winkelier bepaalt vervolgens wat er met deze goederen moet gebeuren: rechtstreeks bezorgen bij de consument, in opslag nemen of meteen (gebundeld) doorleveren naar de winkel. Concreet komt het er op neer dat de winkelier samen met Binnenstadservice de laatste kilometer van de levering regisseert. Zo wordt de winkelier in plaats van eindpunt, het beginpunt van binnenstaddistributie.

De volgende fase in het haalbaarheidsonderzoek betreft het opstellen van de financiële prognose voor Binnenstadservice Gouda. Aan de hand van deze prognose, in combinatie met de landelijke afspraken, worden partijen uitgenodigd om zich te melden als uitvoerder van de werkzaamheden voor Binnenstadservice in Gouda.

Enthousiasme over Binnenstadservice in Gouda
Schuiven naar boven