Voorbereid op zero emissie!

Binnenstadservice Nijmegen lanceert supportersclub op 2e verjaardag

Tijdens de 2e verjaarsborrel van Binnenstadservice Nijmegen lanceerde initiatiefnemer Max Prudon de Supportersvereniging Binnenstadservice. “Allereerst vanwege de band met de winkeliers, de doelgroep waar we deze dienstverlening primair voor opzetten”, aldus Max Prudon. “vergelijk het met de ouderbijdrage aan de basisschool, of het lidmaatschap van de supportersclub van NEC. Betrokkenheid en aanmoediging van de mensen waar we dit werk voor verzetten, vergroot het enthousiasme en stimuleert ons om door te zetten. We hebben nog veel werk te doen. Er rijden nog te veel vrachtwagens met kleine volumes wél de stad in. Tegelijkertijd willen we dit derde jaar van Binnenstadservice Nijmegen kostendekkend exploiteren. Elke financiële ondersteuning helpt. In feite is het een vorm van ‘crowd funding’. Met zijn allen maken we meer mogelijk! Als 200 ‘supporters’ ieder 100 euro lidmaatschapsgeld inbrengen, kunnen we al weer veel extra’s doen! Ieder die lid wil worden van de Supportersvereniging Binnenstadservice kan zich aanmelden via nijmegen@binnenstadservice.nl.

Het is al weer twee jaar geleden dat winkeliers in Nijmegen begonnen met het duurzaam bevoorraden van hun winkels middels Binnenstadservice. De proefperiode is nu afgesloten, de doorstart begint!
In de afgelopen twee jaar is gebleken dat het vertrouwen van winkeliers en de betrouwbaarheid van de dienstverlening van groot belang zijn geweest in de ontwikkeling van Binnenstadservice. En niet alleen in Nijmegen. Ook andere steden hebben zich aangesloten bij dit bevoorradingsconcept. Nijmegen is trots aan de wieg te hebben gestaan van dit initiatief. Dat geldt voor de winkeliers, maar zeker ook voor de Gemeente Nijmegen.

Vanuit de Gemeente Nijmegen was Karin Akkers, hoofd afdeling Duurzame Ontwikkeling, present om uit te leggen hoe Binnenstadservice bijdraagt aan de gemeentelijke duurzaamheids ambities. “Ik heb het college akkoord even meegenomen, het is duurzaamheid en duurzaamheid. Ik zou het heel druk kunnen krijgen de komende jaren om dat alles te realiseren. Maar we willen ook nadrukkelijk een ander rol nemen, niet meer per se zelf de acties uitvoeren, maar zorgen dat we andere initiatiefnemers gaan ondersteunen en onszelf langzaamaan overbodig maken op dat initiatief”. Ze ging daarbij in gesprek met ondernemer Maarten Mulder van de (bijna) gelijknamige winkel ‘David Mulder’ in de Marikenstraat. In gesprek met Karin Akkers verwoordde Maarten Mulder helder en zorgvuldig de meerwaarde die Binnenstadservice biedt, en de kansen om daar nog op door te pakken. “De stad kan nog veel mooier en schoner worden als we nu gezamenlijk slim doorpakken op wat al gerealiseerd is”, aldus Maarten Mulder. We kunnen als ondernemers nog duurzamer met de goederenleveringen omgaan en met de afvalstromen die retour gaan. Dat ontzorgt elke winkelier in zijn of haar eigen bedrijfsvoering, en het draagt meteen bij aan het verduurzamen van de binnenstadeconomie.

De eerste leden van de Supportersclub hebben zich op deze bijeenkomst gemeld. Om de ‘early adapters’ een compliment te maken, werd uit de grote doos één lidmaatschapsformulier getrokken om het nieuwe lid te fêteren met een cadeau. Het kán geen toeval zijn dat juist Goof Snoek, een van de winkeliers die bij de geboorte van Binnenstadservice betrokken was, deze eer ten deel viel. “Ik was er bij aan het begin, en ik ben nog steeds heel enthousiast. De cirkel is rond”, aldus Goof Snoek zelf. Hij genoot zichtbaar. Het cadeau werd uitgereikt door Katelijn van Dort, de chauffeur van Binnenstadservice die natuurlijk wekelijks bij Snoek Beenmode en Bodyfashion de goederen aflevert, én door Linus Wiggers. Linus Wiggers werd meteen voorgesteld. Hij gaat Binnenstadservice Nijmegen leiden zodat Max Prudon zich meer met de landelijke ontwikkelingen kan bezighouden.

Binnenstadservice heeft als doel verbetering te brengen op het gebied van bereikbaarheid, luchtkwaliteit en verblijfskwaliteit in binnensteden. Door deel te nemen aan het landelijk netwerk, neemt Nijmegen ook verantwoordelijkheid voor het landelijk effect van reductie van vrachtwagenbewegingen. Dit landelijke effect wordt voornamelijk gerealiseerd vanwege de uniformiteit en ruime openingstijden van Binnenstadservice. Leveringen aan binnensteden kunnen daardoor plaatsvinden buiten de binnenstad, zonder belemmering van bestaande restricties zoals venstertijden, voertuigeisen of winkeltijden. Aanleverende partijen kunnen hun ritten anders gaan indelen en kunnen op andere tijden gaan rijden (buiten de spits). Om de samenwerking in Nederland vorm te geven, heeft Binnenstadservice Nijmegen een overeenkomst afgesloten met de landelijke organisatie.

Binnenstadservice bereikt deze mooie doelen door diensten te leveren op het gebied van goederenvervoer in de binnenstad. Uiteraard zijn er meer organisaties die dit doen, maar wat volstrekt anders is, is het feit dat de binnenstadwinkelier zijn afleveradres verlegt naar Binnenstadservice. Dat betekent dat de goederen die de winkelier bestelt, bij Binnenstadservice worden ontvangen. De winkelier bepaalt vervolgens wat er met deze goederen moet gebeuren: rechtstreeks bezorgen bij de consument, in opslag nemen of meteen (gebundeld) doorleveren naar de winkel. Concreet komt het er op neer dat de winkelier samen met Binnenstadservice de laatste kilometer van de levering regisseert. Zo wordt de winkelier in plaats van eindpunt, het beginpunt van binnenstaddistributie.

Binnenstadservice Nijmegen lanceert supportersclub op 2e verjaardag
Schuiven naar boven