Voorbereid op zero emissie!

Nijmegen winnaar Lean and Green Award 2010

Nijmegen is de eerste gemeente die de Lean and Green Award ontvangt. Tot dit jaar werd de award alleen uitgereikt aan bedrijven. De award geldt als beloning voor de inspanningen en plannen van Nijmegen op het gebied van verduurzaming van het stedelijk vervoer.
Wethouder Henk Beerten heeft op donderdag 11 november jl., de Dag van de Duurzaamheid, in Rosmalen de Lean and Green Award in ontvangst genomen. De Lean and Green Award is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (voorheen het ministerie van Verkeer en Waterstaat) en wordt uitgevoerd door Connekt.

Jan Luijten, senior adviseur adviseur duurzame ontwikkeling gemeente Nijmegen, zoomt in op de lopende initiatieven. Om de distributie in de binnenstad te verduurzamen is de gemeente Nijmegen betrokken bij drie projecten: Binnenstadservice (BSS) Nijmegen, Combipakt en LinX. “Het achterliggende idee van deze initiatieven waarbij zowel bedrijfsleven, overheid als kennis- en onderwijsinstellingen uit de regio Nijmegen zijn betrokken, is om de hoeveelheid leveringen naar de binnenstad te beperken door leveringen aan de rand van de stad te bundelen. Ook stimuleert Nijmegen de inzet van schone en zuinige voertuigen”, zegt Jan Luijten.

Bundelen goederenstromen

Bij Binnenstadservice Nijmegen kiezen binnenstadondernemers ervoor hun goederen niet meer in de winkel te ontvangen, maar in een distributiecentrum aan de rand van de stad. Dit distributiecentrum zorgt er vervolgens voor dat de goederen in één keer bij de winkelier komen. Door bestellingen voor winkeliers in de binnenstad aan de rand van de stad te bundelen, wordt de hoeveelheid transportbewegingen in het voetgangersgebied fors beperkt.

Milieuvriendelijke voertuigen

“Via het initiatief Combipakt, waarin onder anderen ook De Klok Logistics, Cornelissen Transport, Binnenstadservice en fietskoerier Velocity participeren, worden de veelal kleine leveringen voortaan afgeleverd op een beperkt aantal locaties op het bedrijventerrein. Daar worden ze gebundeld, waarmee het aantal ritjes naar de eindontvanger drastisch daalt”, aldus Luijten. Daarnaast gebeurt het vervoer van en naar de bedrijven met milieuvriendelijke voertuigen op aardgas of groene stroom.

Verbetering luchtkwaliteit

Jan Luijten: “Dankzij de inzet van Binnenstadservice Nijmegen zijn er per week 85 trucks minder in de binnenstad. Daardoor is de luchtkwaliteit verbeterd; de CO2-uitstoot is gedaald met 50 kilogram per week. Dankzij Combipakt daalde het aantal vervoersbewegingen bij de start van het project in maart van dit jaar met 4.200 bewegingen per week. In september was dit aantal al gedaald tot 8.500. Deze initiatieven passen dus prima binnen de ambitie van Nijmegen om in 2032 een klimaatneutrale gemeente te zijn.”

Nijmegen winnaar Lean and Green Award 2010
Schuiven naar boven