Binnenstadservice Nijmegen

De ideale voorbereiding op de Zero Emissie in Nijmegen!

Duco Buijze nieuwe directeur Binnenstadservice Nederland

Tijdens het feest van het vierjarig bestaan stelde Max Prudon de nieuwe directeur Binnenstadservice Nederland voor: Duco Buijze, logistiek manager van 2009, de man die graag werkt volgens het credo ‘alles wat aandacht krijgt groeit’. Trots neemt Duco het woord over “Het is een hele eer om vanaf 1 mei directeur van Binnenstadservice Nederland te worden.  Binnenstadservice is een prachtige duurzame oplossing voor stedelijke bevoorrading. Duurzaamheid is vanzelfsprekend geworden.  Er zijn haast geen bedrijven meer die niet met het thema duurzaamheid aan de slag zijn. Daar wil ik met Binnenstadservice een bijdrage aan leveren. Een bijdrage die meer in zich heeft dan de snelle oppervlakkige acties zoals ik ze wel om me heen zie. Ik ga voor de duurzame duurzaamheid. Om dit te bereiken zal Binnenstadservice ook inzetten op creatieve en vernieuwende samenwerking binnen de logistieke sector”.

“Oplossingen voor stedelijke distributie zijn hard nodig.  Mensen trekken steeds meer naar de steden, ze worden voller en voller. Dat brengt allemaal goederenbewegingen met zich mee. Dat moeten we efficiënt organiseren. Binnenstadservice heeft alles in zich om dit te realiseren. Het concept heeft wél tijd nodig om tot volle wasdom te komen. Vergelijk het met ‘slow food’; het heeft een langere bereidingstijd, maar het smaakt een stuk beter”.

De beide initiatiefnemers van Binnenstadservice, Max Prudon en Birgit Hendriks, zijn heel gelukkig en tevreden met Duco als voorman bij Binnenstadservice: “We gaan een nieuwe fase in met dit bedrijf. We hebben gedurende vier jaar geëxploreerd en ontwikkeld. In de komende jaren is er behoefte aan andere kwaliteiten: het is tijd voor verankering en bedrijfsmatig verder uitbouwen van hetgeen tot op heden is gerealiseerd. We genieten van hetgeen we de afgelopen vier jaar opgebouwd hebben. En we genieten, ook nu weer, van alle mensen die mede met ons de schouders onder deze ontwikkeling gezet hebben. Van de mensen bij de Gemeente Nijmegen die als eerste het lef en vertrouwen getoond hebben om de start te maken, mensen bij de betrokken Ministeries die consistent geloof in deze oplossing hebben, bij de Stichting DOEN en vooral bij de mensen van alle marktpartijen die inmiddels zaken met Binnenstadservice doen.

Transitie naar duurzame stedelijke distributie is mensenwerk. Met Duco Buijze als nieuwe directeur weten we dat die aandacht ook zo gericht blijft. Duco combineert dit talent met gedegen vakkennis en een schat aan ervaringskennis na gewerkt te hebben bij DAF Trucks, adviesbureau Berenschot en de laatste 12 jaar bij Lekkerland Nederland BV.. Met hem aan het stuur gaat Binnenstadservice een schone, leefbare en bereikbare toekomst tegemoet!

Over Binnenstadservice

Binnenstadservice is dé logistieke dienstverlener op het gebied van stedelijke distributie in inmiddels 9 binnensteden. Alle goederenbewegingen van en naar de winkelier worden gebundeld, optimale service en betrouwbaarheid in de uitvoering zijn de kwaliteiten.

Leveranciers kunnen bij Binnenstadservice 10 uur per etmaal lossen zonder voertuigrestricties. Hierdoor kan een forse reductie in tijd en kilometers worden gerealiseerd. Zowel bedrijfseconomisch als uit het oogpunt van duurzaamheid zeer wenselijke ontwikkelingen.

Binnenstadservice optimaliseert met haar dienstverlening de bedrijfsvoering en verduurzaamt tegelijkertijd het transport.

Duco Buijze nieuwe directeur Binnenstadservice Nederland
Schuiven naar boven