Binnenstadservice Nijmegen

De ideale voorbereiding op de Zero Emissie in Nijmegen!

“Binnenstadservice moet robuust en stabiel worden”

Logistiek minnend Nederland werd onlangs verrast met de benoeming van Duco Buijze (50) tot nieuwe directeur van Binnenstadservice Nederland. De voormalig Logistiek Manager van het Jaar 2009, die tot voor kort werkzaam was bij Lekkerland als Director Operations, vindt de overstap naar BSN passen in zijn carrière-planning. “Ik voelde mij altijd al senang bij het concept Binnenstadservice”, stelt Buijze.

Waarom weg bij Lekkerland?

“Ik heb twaalf jaar met heel veel plezier gewerkt bij Lekkerland. Vanaf 2006, toen ik dankzij een positieverandering, wat meer zichtbaar dan daarvoor werd voor logistiek Nederland heeft dit bedrijf een enorme groei doorgemaakt. Ik kreeg daarnaast ook alle ruimte van Lekkerland om leuke dingen te ontwikkelen. Eind 2011 begon het echter een beetje te borrelen bij mij. Ik werd 50 en ik ging mijzelf daarnaast ook afvragen of het niet tijd werd voor iets anders. Ik had behoefte aan een kleinere organisatie waar ik persoonlijk meer mijn stempel op kon drukken, waar ik iets kon opbouwen en waar meer ruimte was voor ondernemen. Uiteindelijk is dat BSN geworden, een bedrijf waar ik ook goed mee heb samengewerkt in mijn Lekkerland-periode toen ik mij onder andere hard heb gemaakt voor de lancering van BSN in Maastricht.  Bovendien heeft Binnenstadservice er ook toe bijgedragen dat ik in 2009 de titel van Logistiek Manager van het Jaar won. Tijdens mijn eindpresentatie voor de jury heb ik dit bedrijf als lichtend voorbeeld naar voren geschoven als een innovatief duurzaam voorbeeld van een geslaagde samenwerking tussen eenverlader (lees: Lekkerland) en een logistiek dienstverlener op het gebied van stedelijke distributie. Ik heb mij dus eigenlijk van meet af aan senang gevoeld bij het BSN-concept. Toen Max Prudon en Birgit Hendriks (de oprichters van Binnenstadservice Nederland, red.) aangaven dat ze mij er graag bij wilden hebben in de functie van directeur was de deal snel beklonken.”

Wat zijn je ambities?

“Mijn belangrijkste is om de organisatie robuust, slagvaardig en rendabel te maken. Dat kun je alleen realiseren met een groot netwerk met voldoende volume. Dan wordt namelijk Binnenstadservice pas echt interessant voor verladers en transporteurs om er aan deel te nemen. Het is dan ook voor mij zaak om vanuit het hoofdkwartier in Nijmegen een concept neer te leggen waar partijen bijvoorbeeld op franchise basis in de diverse steden in Nederland mee aan de slag kunnen. Het is in dat kader niet verkeerd om te beginnen met een startsubsidie vanuit de lokale of regionale overheid, maar op termijn moet het renderend zijn en dat nogmaals alleen als er genoeg volume is. Voor mij is het dan vooral ook zaak om verladers en vervoerders te overtuigen, wat de duurzame kwaliteit en toegevoegde waarde is van BSN als ze met ons willen samenwerken. Ik denk dat ik daar met mijn bescheiden naam in logistiek Nederland en mijn opgebouwde netwerk met diverse verladers een zinnige bijdrage kan leveren aan de verdere groei van BSN.”

Staan er nieuwe Binnenstadservice-vestigingen op stapel?

“Er zijn op dit moment legio contacten met gemeentes. Vrijwel elke stad is namelijk op zoek naar iets om de stedelijke distributie in betere banen te leiden met minder trucks die dagelijks onnodig de binnensteden in rijden met vaak heel kleine deelladingen of slechts een pakje. Er staat dus het een en ander op het vuur te pruttelen, maar aangezien ik nog maar een week in dienst ben van BSN wil ik mij daar eerst een beter beeld van vormen. Maar heel concreet verwachten we vlak na de zomer de operationele start van Dordrecht en Nieuwegein. Doelstelling is en blijft om het netwerk zo groot mogelijk te maken want dan wordt het ook aantrekkelijk voor verladers om mee te doen aan Binnenstadservice en gezamenlijk te streven naar bundeling van goederenstromen.”

Wat wordt de rol van Max Prudon en Birgit Hendriks?

“Naar buiten toe ben ik vanaf nu het boegbeeld van BSN. Max en Birgit schuiven meer naar de achtergrond als zijnde de bewakers van het gedachtegoed van Binnenstadservice. Max zal zich nadrukkelijker toeleggen op het operationele gedeelte en Birgit zal zich vooral ook blijven bezighouden met het onderhouden van contacten met landelijke en lokale overheden. Bovendien hebben we ook Europese ambities met BSN. Door Europese partners is ons concept inmiddels naar voren geschoven als schoolvoorbeeld van hoe stedelijke distributie duurzaam en milieuvriendelijk georganiseerd kan worden.”

“Binnenstadservice moet robuust en stabiel worden”

2 gedachten over ““Binnenstadservice moet robuust en stabiel worden”

  1. Beste Max en Birgitte en natuurlijk beste Duco,

    Hartstikke leuk om te lezen dat er verstreking is toegetreden om de fomrule(receptuur) van BSN verder te ontwikkelen. Proficiat en heel veel succes en veel groetjes uit ‘s-Hertogenbosch.

    Met vriendelijke groet,
    Frank APM Bruurs, Algemeen Directeur Speirings Group

Reacties zijn gesloten.

Schuiven naar boven