Binnenstadservice Nijmegen

De ideale voorbereiding op de Zero Emissie in Nijmegen!

Nieuwe structuur Binnenstadservice Nederland

In de eerste zes maanden als directeur van Binnenstadservice Nederland heeft Duco Buijze met veel mensen gesproken en nagedacht over de opdracht die hij bij aanvang meekreeg van de betrokkenen van het eerste uur: Birgit Hendriks en Max Prudon: creëer een financieel – én maatschappelijk duurzaam zelfstandig franchisenetwerk Binnenstadservice dat zichzelf zonder subsidies verder ontwikkelt. Zijn bevindingen heeft hij nu opgesteld en besproken met alle franchisenemers.

“Inhoudelijk staat het concept Binnenstadservice als een huis. Het netwerk van vestigingen groeit. De keuze om los te komen van de Stichting Eco2city en een commerciële franchisestructuur te bouwen is een uitstekende keuze gebleken. Ik heb ervaren dat die keuze vertrouwen wekt in de markt. Het beeld dat Binnenstadservice eeuwig aan de subsidiestroom blijft kleven is daarmee weggewerkt” aldus Duco Buijze. “Ook wordt Binnenstadservice voor veel onderzoeksprojecten uitgenodigd als participant omdat we het schoolvoorbeeld zijn van duurzame binnenstedelijke distributie. En op Europees niveau initiëren wij een samenwerkingsverband dat ons concept in verschillende landen mogelijk gaat maken. Mijn enthousiasme voor Binnenstadservice wordt daarmee dagelijks gevoed en blijft onverminderd groot”.

“Bij mijn aantreden heb ik het ontwikkelen van Binnenstadservice al getypeerd als ” slow food”: Het duurt wel wat lang maar het resultaat is des te beter. Met name het ontwikkelen van een aantrekkelijk marktvolume vraagt tijd. Dat dit uiteindelijk voldoende resultaat gaat opleveren staat voor mij niet ter discussie. Maar we hebben uithoudingsvermogen nodig”.

Duco Buijze heeft regelmatig de rol van de vestigingen onderstreept, de kracht van Binnenstadservice ligt in de basis. Dáár moet eerst het geld verdiend worden. Daar hoort dus niet een forse franchisefee bij. Dat betekent dat de kosten van de centrale organisatie laag moeten zijn en we met een klein, flexibel, landelijk team moeten werken. Bij de vele franchisenemers en andere betrokkenen zit een rijkdom aan deskundigheid, daar kunnen we gezamenlijk nog veel meer gebruik van maken. Het voorstel van Duco Buijze aan de hele organisatie is daarom om in een netwerkstructuur verder te werken onder het motto: Lean qua kosten, rijk aan inhoud!

Ook Duco zelf zal, naast een andere uitdaging in de logistieke wereld op deze manier in de netwerkstructuur zijn tijd en energie aan Binnenstadservice besteden. Het is nu van groot belang om financieel uithoudingsvermogen te creëren om de periode van ‘slow food’ te passeren. De komende tijd zal de netwerkorganisatie nader worden vormgegeven waarna meer informatie hierover gegeven zal worden.

Duco Buijze: “Uiteraard kan deze stap ook als consequentie hebben dat ‘de buitenwereld’ deze verandering niet geheel zal begrijpen of deze stap zal beschouwen als een negatief signaal over de kansen van Binnenstadservice voor de toekomst. Daar laten we ons niets aan gelegen liggen. Mij is gebleken dat de vele dragers van Binnenstadservice de kracht van deze beweging herkennen. En vanuit die kracht maken we samen deze duurzame wending”.

Nieuwe structuur Binnenstadservice Nederland
Schuiven naar boven