Voorbereid op zero emissie!

Binnenstadservice partner in nieuw europees netwerk service2city.

Hasselt, 26 oktober 2012
CityDepot België, Citylogistik Denemarken en Binnenstadservice Nederland gaan hun krachten bundelen in de nieuwe organisatie Service2City Europe. Dat is het resultaat van de tweedaagse conferentie in Hasselt (24-25 oktober) voor vertegenwoordigers van de distributiesector en overheden uit binnen- en buitenland. De samenwerking voorziet in de uitbouw van een Europees kennisnetwerk dat zich specialiseert in slimme stadsdistributie.
Het Vlaamse CityDepot, Binnenstadservice Nederland en Citylogistik verrichten baanbrekend werk op het vlak van stadsdistributie en de winkelkern versterkende dienstverlening ten behoeve van lokale winkeliers. De drie organisaties ijveren voor grensoverschrijdende operationele samenwerking, die belangrijke schaalvoordelen kan opleveren. Het nieuwe Service2City-netwerk zal worden benut om betere overeenkomsten te sluiten met verladers, afspraken te maken met logistieke dienstverleners die actief zijn over de landsgrenzen heen, een gezamenlijke IT-structuur uit te bouwen en kennisdeling te bevorderen.
CityDepot, Binnenstadservice en Citylogistik zijn gelijkwaardig vertegenwoordigd in Service2City Europe. “We verwachten dat ons netwerk snel uitbreiding zal krijgen,” aldus Duco Buijze. “Ook in Zweden (Stockholm) en Groot-Brittannië (Londen) bestaan initiatieven die passen binnen het Service2city-model en tonen concrete interesse om zich bij ons netwerk aan te sluiten. Actoren die de ontwikkeling van Service2City Europe willen volgen, kunnen deelnemen aan het jaarlijks congres in oktober 2013 (Kopenhagen).”
Voor meer informatie en aanmelden als geïnteresseerde: Tom Huntink, Binnenstadservice Nederland, tom.huntink@binnenstadservice.nl
De ontwikkeling van het Europese netwerk wordt ondersteund door:
Vlnr: Casper Svensson (Citylogistik Denemarken), Marc Schepers (Citydepot België), Max Prudon en Duco Buijze (Binnenstadservice Nederland)
Binnenstadservice partner in nieuw europees netwerk service2city.
Schuiven naar boven