Voorbereid op zero emissie!

Gemeente Maastricht ondekt Binnenstadservice

Met ingang van dit najaar, heeft de gemeente Maastricht de stap gezet om Binnenstadservice in haar stad ook in te zetten als dienstverlener voor het verduurzamen van haar eigen bedrijfsprocessen. Al eerder is op bestuurlijk niveau uitgesproken dat Binnenstadservice ook voor de eigen bedrijfsvoering zou moeten worden ingezet. In ieder geval daar waar het waarde toevoegt. Vanaf 1 september is de samenwerking gestart en inmiddels is er besloten om zo’n 4 tal leveranciers centraal aan te laten leveren bij Binnenstadservice. Van daaruit distribueert Binnenstadservice de geleverde goederen op aanwijzing van de gemeente Maastricht, over de 23 verschillende eindadressen.

Een verduurzaming van het distributie verkeer naar de eigen vestigingen, maar ook een bedrijfseconomisch gezonde ontwikkeling, omdat bij toekomstige aanbestedingen een single point of delivery kan worden geboden aan de leveranciers. Zij maken hierdoor minder kosten voor het leveren van de goederen. In het voorjaar van 2013 wordt deze samenwerking geëvalueerd.

Na een aanloop periode is de gemeente Maastricht hier serieus werk van aan het maken. Er zijn twee stagiaires werkzaam bij de gemeente, Sanne Mossel en Patrick Wieferink, die een optimaal gebruik van Binnenstadservice door de gemeente als opdracht hebben meegekregen. De samenwerking werkt prima en is een voorbeeld van moderne bedrijfsvoering binnen de gemeente Maastricht. De komende maanden zal Binnenstadservice Maastricht moeten bewijzen van zichtbaar toegevoegde waarde te zijn voor de gemeente.

Gemeente Maastricht ondekt Binnenstadservice
Schuiven naar boven